Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Utvecklingsplan och plan för ökad trygghet i Gränby

Översiktsplanen för Uppsala kommun från 2016 visar att Gränby är en av Uppsalas fyra stadnoder som ska komplettera innerstaden med hög koncentration av bebyggelse, personintensiva verksamheter, service och bostäder.

I och med det stora intresset för en fortsatt utveckling i området behöver kommunen tydliggöra en utvecklingsinriktning som kan vägleda befintliga och framtida aktörer i området. I utvecklingsplanen ska kommunen utreda vilka funktioner och verksamheter som är lämpliga och ytmässigt möjliga att etablera i Gränby i en fortsatt utveckling av områdets nordvästra delar.

- Gränby har förändrats mycket de senaste åren. Med utvecklingsplanen ska det bli tydligt hur vi fortsätter utveckla Gränby med viktiga samhällsfunktioner som simhall, skolor och förskolor samtidigt som vi främjar och bevarar Gränbyfältet som den gröna oas det är idag, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen ska även ta fram en plan med åtgärder som på både lång och kort sikt stärker tryggheten i Gränbyområdet.

- Vi ser att vi har problem med tryggheten i Gränby och då måste vi agera. Vi behöver nu ta fram konkreta åtgärder för att öka tryggheten för Gränbyborna kort- och långsiktigt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingsplanen förväntas levereras för politiskt beslut i november 2019. Tidplanen gäller förutsatt att konsultupphandling är klar under juni månad 2019.

 

Fakta
Gränby är en av Uppsalas fyra stadsnoder. En stadsnod är ett regionalt och lokalt centrum, en knutpunkt för kollektivtrafiken som ska skapa närhet och mervärden i vardagen för alla de som bor i området.

För mer information