Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Var med och utveckla verksamheten i Hammarskog

Har du en företagsidé som kan platsa i en historisk herrgårdsmiljö med omgivande unik natur? Var med och föreslå hur verksamheterna kring klassiska Hammarskog kan utvecklas!

Hammarskog herrgård
Uppsala kommun har en ambition om att skapa ett mer levande Hammarskog med långsiktigt hållbara verksamheter. Foto: Gustav Dalesjö.

Uppdaterad 11 november 2020, på grund av restriktoner mot smittspridning i Uppsala region.

Uppsala kommun bjuder in företag och enskilda att bidra med idéer till utveckling av verksamheter i herrgården och naturreservatet Hammarskog, vid Ekoln.
– När vi blir fler i ett växande Uppsala ska utflyktsmål och friluftsliv utvecklas för att ge ökade möjligheter till meningsfull fritid och rekreation. Stora satsningar planeras för att utveckla den potential som finns i Hammarskogs friluftsområde med herrgårdsbyggnad och fin natur, där vi ser fram emot samarbete med det lokala näringslivet, säger Rickard Malmström, kommunalråd (MP).
Idag är Hammarskog ett friluftsområde med bland annat naturstigar, friluftsbad, raststugor, grillplatser och fågeltorn. I herrgården driver kommunen helgkafé och uthyrning av roddbåtar. I de kringliggande byggnaderna bedrivs olika hantverk, kurser och kommunens naturskoleverksamhet.
Kommunens ambition är ett mer levande Hammarskog med långsiktigt hållbara verksamheter som utvecklas av egen kraft.
– Vi vill hålla öppet för allmänheten alla dagar året runt och öka attraktionskraften genom ett större utbud, förbättrad kvalitet och service. Dessutom vill vi skapa förutsättningar för nya etableringar, fler arbetstillfällen och en ökad omsättning inom besöksnäringen som har tagit mycket stryk under coronapandemin.
Kommunen kommer de närmaste åren att investera i bland annat att ny infartsväg till Hammarskog, ny parkering, nya leder, renoverade och nya lokaler.
– Det finns stora möjligheter att utveckla verksamheter i området även med hänsyn till reservatet. Uppsala kommun är dessutom inte främmande för att göra nya investeringar i byggnader eller andra anläggningar som kan öka områdets attraktionskraft, säger friluftsstrateg Agneta Säfsten som ansvarar för projektet.
Uppsala kommun kommer att arrangera en guidad tur i området 19 november 13:00–15.00. För att minska risken för smittspridning kommer antal deltagare att vara begränsat. Anmäl intresse för guidning till agneta.safsten@uppsala.se senast 17 november.
I ett första steg ställer kommunen några frågor för att få in tips och idéer inför en upphandling av framtida verksamhet i Hammarskog. Sista dag för att inkomma med svar är 27 november. Alla aktörer i EU är välkomna.

Företag svarar via upphandlingssystemet Kommers Annons, referensnummer KSN-2020-03000. 

Privatperoner kan skicka sina förslag med mejl till agneta.safsten@uppsala.se.