Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Kommunen lär sig företagandets villkor

Under tre år ska 600 tjänstepersoner och förtroendevalda utbildas i företagandets villkor. Det är en del i kommunens handlingsplan för näringslivsutveckling med ambitionen att kommunen ska vara en bra affärspartner och att fler företag ska lyckas i Uppsala.

Kommunstyrelsen har beslutat att 600 tjänstepersoner och förtroendevalda ska genomföra en utbildning i företagandets villkor fram till 2023. Den 13 oktober hölls ett första steg i utbildningen med 90 deltagare som representerar olika nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar.

–  Företagen utgör basen i ett fungerande och livskraftigt samhälle och de bidrar genom sina anställda till finansieringen av den kommunala verksamheten. Det ska vara lätt för företagen att ha med kommunen att göra, säger Joachim Danielsson, stadsdirektör. 

– Genom relationsskapande, effektivitet och hög rättssäkerhet vill vi skapa möjligheter för företagarna och deras affär att växa. Vi har nu höjt ribban med en omfattande handlingsplan med förbättringar, där utbildningen är en viktig del.

Öka kunskapen om hur det är att vara företagare

Syftet med utbildningen är att öka medarbetarnas kunskaper om företagen och hur det är att vara företagare i Uppsala samt hur kommunen och näringslivet relaterar till och möjliggör för varandra.

Under utbildningen får deltagarna träffa flera företagare och ta del av deras erfarenheter från kontakter med kommunen. En av dem är Cajsa Johansson, som driver Cajsa’s kök:

–  Jag skulle vilja förenkla saker och ting – kortare ledtider, snabbare processer och snabbare återkoppling på frågeställningar, säger hon.

Seminarium, företagsbesök och företagsevent

Utbildningen består av flera delar – seminarium, företagsbesök och företagsevent och riktar sig till tjänstepersoner från alla förvaltningar och bolag med direkta eller indirekta företagskontakter samt förtroendevalda från samtliga nämnder och styrelser.

– Näringslivsfrågorna berör hela kommunkoncernen och vi behöver nya arbetssätt för att kunna vara en god affärspart och bidra till den utveckling som finns i företagen i Uppsala. Den här utbildningen är en viktig del i vårt gemensamma arbete, säger Cecilia Linder, näringslivsutvecklare och projektledare för utbildningen.

 

Vill du som företagare ha en dialog med kommunen? Hör av dig till naringsliv@uppsala.se