Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Uppsala universitet och Uppsala kommun har tecknat avtal om fördjupad samverkan om skolforskning

En stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet och en ökad relevans i lärar- och förskollärarutbildningarna. Det är syftet med det så kallade ULF-avtalet mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. Ytterst är syftet med avtalet en överenskommelse om fördjupad samverkan kring praktiknära skolforskning. Det är första gången ett sådant avtal ingås i Sverige efter ett uppdrag från regeringen.

Totalt ingår 25 lärosäten i ULF, som är namnet på en riksomspännande försöksverksamhet som på uppdrag av regeringen ska öka samverkan mellan skola och akademi. Genom forskning med utgångspunkt i skolans behov ska man bygga en kunskapsbas som blir grunden i utvecklingen av undervisning och andra verksamhetsområden. Detta förstärks av att forskningen bedrivs av forskare med anställning både i skolan och i akademin. I och med att lärare och skolledare är med i processerna blir forskningen än mer förankrad i praktiken, och därmed tillämpbar på skolans egna problemställningar.

Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet, och Caroline Hoffstedt, ordförande i utbildningsnämnden, har nu signerat det första av en rad ULF-avtal som kommer att tecknas mellan lärosäten och kommuner i hela landet.

– Jag vill att Sveriges bästa lärare ska jobba i Uppsala. Fram till 2022 behöver vi rekrytera ungefär 1 000 nya medarbetare till Uppsalas förskolor och skolor. För att lyckas med det behöver vi ligga i framkant som arbetsgivare och ge förskollärare och lärare möjligheten att utveckla sin undervisning med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är avgörande både för att höja statusen på läraryrket och kunskapsresultaten bland Uppsalas elever, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

En bärande del i ULF-avtalet mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet är etableringen av gemensamma forskningsmiljöer där disputerade lärare och skolledare ges förutsättningar att forska inom ramen för sina tjänster. Även lärarstudenterna spelar en central roll.

– Kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningen stärks om studenterna under sin praktik kan vistas i väl fungerande utvecklings- och forskningsmiljöer på skolorna. Då blir de också en tillgång i skolornas och förskolornas utvecklingsarbete. God samverkan gynnar alla och det här är ett lysande exempel. Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla barns och elevers utveckling och lärande, säger Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet.

De 25 lärosäten som ingår i ULF ska vart och ett skriva avtal med 1 till 3 kommuner/skolhuvudmän. Målsättningen är att skapa långsiktiga och nationellt likvärdiga strukturer för praktiknära skolforskning som vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet mellan akademin och skolväsendet.

Läs mer på: www.ulfavtal.se

För mer information:

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i  utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Elisabet Nihlfors, dekan, fakulteten för utbildningsvetenskaper 
Telefon: 018-471 24 02
E-post: elisabet.nihlfors@edu.uu.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig Uppsala kommun
Telefon: 018-727 65 27

Andrea Dahlkild, Uppsala universitet
Telefon: 018-471 43 20