Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun

Satsningar för att minska den ofrivilliga ensamheten hos äldre, fler boende för 60+ och fler seniorluncher. Det är några av förslagen i den handlingsplan som Uppsala kommun tagit fram för att bli en äldrevänlig kommun. Programmet, som ger inriktning och prioriteringar, och handlingsplan bygger på dialoger med kommuninvånare som är äldre än 60 år.

Uppsala ska bli en äldrevänlig kommun

Planen är indelad på tre målområden som är viktiga för ett gott åldrande: livsmiljö, jämlikhet och delaktighet samt hälsa och välbefinnande.

– I mitt Uppsala ska alla äldre kunna leva ett gott och tryggt liv. Ingen ska åldras i ofrivillig ensamhet och våra äldre ska kunna leva självständiga liv. Vi måste också erbjuda våra äldre fler och bättre boendelösningar, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

Innehållet i program och handlingsplan utgår från de mätningar och den medborgardialog som kommunen genomförde under 2016 - 2017. Deltagarna var mellan 60–94 år och 1800 personer deltog, cirka 4 procent av kommunens invånare 60 år och äldre.

– Vissa åtgärder kan tyckas små men gör stor skillnad för äldres möjlighet att röra sig utomhus, till exempel att öka antalet sittplatser utomhus och förbättra snöröjning och sandning för gående, säger Caroline Hoffstedt.

Bland förslagen till satsningar finns också ett mer omfattande förslag som att öka trygghet och säkerhet utomhus alla tider på dygnet. Kommunen vill även göra satsningar så att äldre lätt och tryggt kan nå vardagservice, så som dagligvaruhandel, bibliotek, och kollektivtrafik.
Handlingsplanen är kommunövergripande och ska genomsyra alla kommunala nämnder och bolagsstyrelsers verksamheter.

Kommunstyrelsen fattar beslut om att anta program och handlingsplan under hösten. Flera av åtgärderna påbörjas redan 2019.

Uppsala är sedan 2016 medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer och kommuner. Ett nätverk som består av över 800 medlemsstäder i mer än 40 länder världen över. Syftet med medlemskapet är att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor.

För mer information