Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Ytterligare åtgärder för att säkra följsamheten av hygienrutiner under covid-19

I och med covid-19 vidtar äldrenämnden i Uppsala kommun ytterligare åtgärder för att i ännu större utsträckning säkerställa följsamhet av hygienrutiner.

Tvättar händerna.

De nya åtgärderna innebär att äldreförvaltningen fått i uppdrag att stärka samverkan med vårdhygieniska enheten vid Akademiska sjukhuset som med mobila vårdhygienteam kommer att åka ut och stötta äldreboenden och hemvårdsområden i arbetet med att följa rutiner. Äldreförvaltningen ska också månadsvis redovisa till äldrenämnden hur verksamheterna följer SKR:s regler som finns kring handhygien och klädregler.

Uppsala kommun samverkar redan sedan tidigare med Vårdhygien i Region Uppsala som träffar länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor för regelbundna diskussioner och strategiska beslut i övergripande vårdhygieniska frågor. Med det nya uppdraget intensifieras samarbetet ytterligare.

– Vi ska göra allt för att skydda riskgruppen äldre från att smittas. Med mobila vårdhygienteam och tätare uppföljning av rutiner för vårdhygien och skyddsutrustning vill vi ytterligare se till att förebygga smittspridning inom äldreomsorgen, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i Uppsala kommuns äldrenämnd.

Nu vidtas ytterligare åtgärder genom att äldreförvaltningen ska rapportera till äldrenämnden om verksamheternas följsamhet till handhygien och klädregler en gång i månaden, vilket innebär en tätare rapportering än tidigare.

– God vårdkvalitet innebär en god hygienisk standard och är ett krav i hälso- och sjukvårdslagen. Inom alla Uppsala kommuns äldreomsorgsverksamheter är följsamheten god, men den kan såklart alltid bli bättre, säger Elisabeth Sandmark, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Uppsala kommun.