Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Uppsala kommun tar över drift av träffpunkt för äldre

Vid äldrenämndens möte den 17 december tog nämnden det formella beslutet att överta driften av träffpunkten på Storgatan 11 från Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS). Övertagande äger rum den 1 januari 2020. Första dagen för öppethållande i kommunal regi blir 7 januari.

Uppsala kommun tar över drift av träffpunkt för äldre

- Verksamheten på Storgatan 11 är uppskattad av Uppsalas äldre och det är därför väldigt viktigt att verksamheten kan fortsätta, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i äldrenämnden.

Anledningen till övertagandet är att föreningsbidrag inte är rätt finansieringsform för drift av en träffpunkt. Att finansiera verksamheten genom föreningsbidrag istället för driftskontrakt har inneburit otydlighet kring vad som ska täckas av bidraget, exempelvis gällande kostnader för inventarier och telefon- och internetförsörjning. Träffpunkten skiljer sig också åt från övriga träffpunkter inom äldrenämnden genom att den främst har karaktären av ett föreningarnas hus, där pensionärsföreningarna bedriver sina aktiviteter.

Nämnden har även beslutat att tilldela UPS ett bidrag om 40 000 kronor för att säkerställa fortsatt programverksamhet på träffpunkten.

- UPS bedriver idag väldigt bra verksamhet på träffpunkten och det vill vi självklart ska fortsätta, säger Caroline Hoffstedt (S).

Träffpunkten Storgatan 11 drivs sedan 1 januari 2012 av Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS).

För mer information