Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Uppsala kommun startar platser för sverigefinnar på äldreboende

Äldrenämndens egen regi tar över ansvaret för vård-och omsorgsboende till finskspråkiga äldre. Övertagande gäller från och med 1 april 2021 och innebär en långsiktig lösning för sverigefinnar i kommunen. 20 platser med finskspråkig inriktning kommer erbjudas på vård- och omsorgsboendet Balder.

Finska flaggan

Bakgrunden till förändringen är behovet av en långsiktig och flexibel lösning där sverigefinnars minoritetsrättigheter tas tillvara. Uppsala kommun är finskt förvaltningsområde. Det betyder att kommunen bland annat ska erbjuda finskspråkig äldreomsorg.

- Alla Uppsalas äldre ska ha en trygg vård och omsorg. Nu säkerställer vi en långsiktig lösning för Uppsalas äldre sverigefinnar. Här kommer de kunna prata finska med andra boenden och vissa i personalen och få fira finska högtider, säger Eva Christiernin (S), ordförande i äldrenämnden.

Balder anpassas till finsk kultur

De nya boendeplatserna för finskspråkiga äldre kommer att finnas på vård- och omsorgsboendet Balder som ligger i centrala Uppsala. Balder anpassas till finsk kultur och inreds med bland annat ett sinnesrum för naturupplevelser. Att verksamheten ska bedriva platser för sverigefinnar innebär inte att alla boende och medarbetare i verksamheten kommer att vara finsktalande. Det innebär däremot att verksamheten ska ha särskild kunskap och kompetens som passar äldre sverigefinnar och att delar av verksamheten anpassas efter dessa behov och de lagstadgade minoritetsrättigheterna.

Uppdraget gäller från 1 april, men verksamheten kommer att vara under uppbyggnad även en tid efter det. 20 platser med finskspråkig inriktning kommer erbjudas, 10 med omsorgsinriktning och 10 med demensinriktning. Platser erbjuds i turordning till de som beviljas bistånd.

Nuvarande avtal med Attendo Fortuna-Onnela, om boendeplatser för finskspråkiga, löper ut 31 mars 2021. Attendo har själva valt att i nuläget fortsätta driva dessa boendeplatser. Därmed är Fortuna-Onnela fortsatt ett valbart alternativ.

Mer om sverigefinnars rättigheter i Uppsala kommun.

Information om äldreomsorg på finska i Uppsala kommun.

Nyheten på finska:

Uppsalan kunta alkaa tarjota ruotsinsuomalaisille paikkoja hoito- ja hoivakodista

Vastuu suomenkielisten ikäihmisten hoito- ja hoivakodista siirtyy vanhus-
lautakunnalle. Päätös tulee voimaan 1. huhtikuuta 2021 alkaen ja merkitsee pitkäaikaista ratkaisua kunnan ruotsinsuomalaisille. Hoito- ja hoivakoti
Balder tulee tarjoamaan 20 paikkaa, jotka on suunnattu suomenkielisille.

Muutoksen taustalla on tarve löytää pitkäaikainen ja joustava ratkaisu ruotsinsuoma-
laisten vähemmistöoikeuksien toteutumisen varmistamiseksi. Uppsalan kunta on suomen kielen hallintoaluetta. Siksi kunnan on muun muassa tarjottava suomenkielistä vanhustenhuoltoa.

- Kaikkien Uppsalan ikäihmisten on saatava turvallista hoitoa ja hoivaa. Nyt me varmistamme pitkäaikaisen ratkaisun Uppsalan ikääntyneille ruotsinsuomalaisille. Täällä he voivat puhua suomea toisten asukkaiden ja joidenkin työntekijöiden kanssa ja he voivat juhlia suomalaisia juhlapyhiä ja -päiviä, sanoo Eva Christiernin (S), vanhuslautakunnan puheenjohtaja.

Ruotsinsuomalaisille ikäihmisille tarjotaan nämä uudet paikat vanhusten hoito- ja hoivakoti Balderista, joka sijaitsee Uppsalan keskustassa. Balder sopeutetaan suomalaisen kulttuurin mukaan ja sinne sisustetaan muun muassa mieltä virkistävä luonnonelämyshuone. Se, että Balderissa tarjotaan hoitoa ja hoivaa ruotsinsuomalaisille, ei merkitse sitä, että kaikki asukkaat ja kaikki työntekijät olisivat suomea puhuvia. Se merkitsee sitä vastoin sitä, että toimintayksikön työntekijöillä on erityisen hyvä tuntemus ja pätevyys ikääntyneiden ruotsinsuomalaisten tarpeista ja että joitakin osia toiminnasta sopeutetaan näiden tarpeiden ja lakimääräisten vähemmistöoikeuksien mukaisesti.

Toimeksianto tulee voimaan 1. huhtikuuta alkaen, mutta toimintaa tullaan kehittämään myös jonkin aikaa sen jälkeen. Tuolloin tarjotaan 20 paikkaa suomenkielisille, 10 hoitoa ja hoivaa tarvitseville ja 10 dementiaa sairastaville. Paikat tarjotaan vuorojärjestyksessä niille, joille myönnetään tukitoimia.

Nykyinen sopimus Attendo Fortuna-Onnelan kanssa suomenkielisten ikäihmisten hoito- ja hoivakodista päättyy 31. maaliskuuta 2021. Attendo on itse nykytilanteessa päättänyt jatkaa toimintaansa ja täten Fortuna-Onnela on jatkossakin valittavissa oleva vaihtoehto.

Lue lisää ruotsinsuomalaisten oikeuksista Uppsalan kunnassa.

Suomenkielistä tietoa vanhustenhuollosta Uppsalan kunnassa.

För mer information