Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Uppsala kommun sänker tillsynsavgifter för restauranger

För att underlätta för en utsatt bransch sänker Uppsala kommun restaurangernas tillsynsavgifter under 2021 och inför även generösare betalningsvillkor.

– Vi ska vara stolta över Uppsalas krogliv. De senaste åren har det blivit ett schysstare uteliv och bättre villkor för anställda. Nu behöver de stöd för att finnas kvar efter pandemin och vi ska göra vad vi kan, säger Erik Pelling (S), krisledningsnämndens ordförande.

Restaurangbranschen är en av de branscher som drabbats värst av pandemin och de smittförebyggande åtgärderna. Uppsala kommuns krisledningsnämnd beslutade därför på fredagen att sänka vissa avgifter kopplade till den lagstadgade tillsynen enligt livsmedelslagen och alkohollagen.

Krisledningsnämnden beslutade:

  1. att tills vidare avvakta med fakturering av årliga avgifter för tillsyn enligt alkohollagen
  2. att förfallodagen för serveringsställens årliga avgifter avseende livsmedelskontroll för 2021 ska vara 15 november.
  3. att uppmana miljö- och hälsoskyddsnämnden atti enskilda fall vara generös med ytterligare anstånd med betalning
  4. att efterskänka 25 procent av den årliga avgiften 2021 för tillsyn enligt alkohollagen.

Sistnämnda punkten beslutas formellt av kommunfullmäktige. Krisledningsnämnden föreslår utöver ovanstående också att kommunstyrelsen får delegation att fatta ytterligare beslut om att efterskänka avgiften för alkoholtillsyn för 2021.

– Uppsalas krog- och restaurangbransch är en av de hårdast drabbade i näringslivet och har påverkats av de allt hårdare restriktionerna under pandemin. Det har påverkat många jobb i kommunen och därför genomför vi dessa åtgärder för att hjälpa branschen att ta sig igenom krisen, säger Mohamad Hassan (L), krisledningsnämndens 1:e vice ordförande.

– Restaurangbranschen är en av många branscher som drabbats hårt av restriktionerna. Samtidigt som åtgärder för minskad smittspridning är av högsta prioritet ska kommunen vara lyhörd och flexibel i att stötta denna ansträngda bransch. Det lokala näringslivet är motorn i kommunens ekonomi, därför kommer vi även framåt se över ytterligare åtgärder för att stötta våra företagare genom krisen, säger Fredrik Ahlstedt (M) krisledningsnämndens 2:e vice ordförande.