Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Uppsala kommun fördjupar samarbetet med NybyVision

Uppsala kommun har förnyat partnerskapet med den ideella organisationen NybyVision i ytterligare tre år. Det fördjupade samarbete ska främja snabb integration och ge individer ökade möjligheter att nå en egen hållbar försörjning.

NybyVision ger en bred verksamhet inom svenskundervisning, samhällsorientering, friskvård och skapande verksamhet. Genom överenskommelsen erbjuds integrationsfrämjande och kompetenshöjande insatser för utrikesfödda personer med kort eller ingen skolbakgrund som har svårt att lära sig svenska, har behov av att komma in på arbetsmarknaden och som många gånger har psykisk eller fysisk hälsoproblematik. En majoritet av deltagarna är kvinnor över 50 år.

Verksamhet är också öppen för andra som har behov av de insatser som erbjuds, exempelvis personer som är försörjda av en annan person. Till NybyVision kommer också asylsökande personer för att träna svenska, lära sig mer om det svenska samhället och vara delaktiga i ett socialt sammanhang.

– Vi vill ta tillvara alla personers drivkrafter, förmågor och engagemang utifrån deras egna förutsättningar. NybyVision når många personer som kommunens egna verksamheter har svårt att nå och därför är det en viktig samarbetspart för oss inom integrationsområdet, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Partnerskapet med NybyVision var det första idéburna offentliga partnerskap som Uppsala kommun ingick. Nu utvecklas en mer fördjupad samverkan genom ett partnerskap för perioden 1 januari 2018–31 december 2020. Partnerskapet är samfinansierat. NybyVision går in med en egeninsats i form av ekonomiska resurser och frivilliga arbetstimmar samtidigt som kommunen går in med drygt fem miljoner per år och upplåter en lokal.

Den 6 februari hölls en officiell signeringsceremoni för partnerskapet i NybyVisions lokaler på Sturegatan 9.

För mer information

Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden
Telefon: 018-727 69 25
E-post: ulrik.warnsberg@uppsala.se

Hanna Inghammar, verksamhetschef NybyVision,
Telefon:
018-56 07 30 (växel)
E-post:
hanna.inghammar@nybyvision.se

Moa Hast, strateg arbetsmarknadsförvaltningen
Telefon:
018-727 85 88
E-post:
moa.hast@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon
: 070-821 68 50