Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Uppsala antagen som medlem i WHO-nätverk

Uppsala kommun har som den andra staden i Sverige antagits som medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för äldrevänliga städer. Som medlem förbinder sig Uppsala kommun att bedriva ett konkret utvecklingsarbete för att åstadkomma en mer äldrevänlig stad. WHO kommer sedan att följa upp och utvärdera arbetet.

– Det här är en möjlighet till erfarenhetsutbyte där vi kan lära oss av andra städer över världen och dela med oss av vårt arbete. Vi har flera initiativ på det förebyggande arbete som varit framgångsrika och som rönt intresse, till exempel våra satsningar på fallförebyggande arbete, mobila äldreteam och våra insatser för att motverka psykisk ohälsa bland äldre, säger Monica Östman (S), äldrenämndens ordförande.

– Medverkan i nätverket tillhandahåller ett ramverk för att utveckla en socialt och ekonomiskt hållbar strategi i äldrefrågorna. Det är angeläget för hela kommunen att äldre kan leva ett gott liv med bibehållen hälsa och oberoende, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

WHO:s ramverk fokuserar på åtta områden. Dessa är tillgänglighet, transporter, boende, gemenskap och fritidsverksamhet, social inkludering (åldersdiskriminering), medborgerligt deltagande och inflytande, information och kommunikation samt vård, omsorg och service.

En mätning om stadens "äldrevänlighet" ska göras och en treårig handlingsplan ska tas fram i vilken samtliga kommunala förvaltningar involveras.

– En viktig del är att involvera äldre i vilka förbättringar som behövs för att kommunen ska fungera för alla åldrar, säger Bo Engström som leder projektet Äldrevänlig stad i Uppsala.

Nätverket samlar idag 287 städer från 33 länder i olika världsdelar och täcker 113 miljoner medborgare. Uppsala är andra kommunen i Sverige att bli medlem i nätverket efter Göteborgs Stad. Nätverket tar inte ut några medlemsavgifter.

Mer information

Monica Östman (S), äldrenämndens ordförande
Telefon: 018-727 12 03 (via politisk sekreterare)

Bo Engström
planchef, äldreförvaltningen
Telefon: 018-727 51 53

Presskontakt
Erik Boman
Telefon: 073-423 56 28