Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Uppdaterad handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram

Nu är den nya handlingsplanen för Uppsala kommuns landsbygdsprogram 2022–2023 antagen. Programmet har som mål att Uppsala ska bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner genom bred och inkluderande lokal och regional samverkan.

En man går i en åker

— Uppsala är Sveriges största landsbygdskommun och vårt mål är att den också ska bli Sveriges bästa. Man ska kunna bo och leva på landsbygden och då krävs både kommersiell service och samhällsservice. Med handlingsplanen ger vi en tydlig inriktning för det framtida arbetet med landsbygdsutveckling i vår kommun som ska ske tillsammans med boende, civilsamhälle och näringsliv, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Fyra utvecklingsområden prioriteras

Utgångspunkten är att det ska vara möjligt att bo, verka och leva på landsbygden. Fyra utvecklingsområden är utpekade och som var och ett har särskilda mål och strategier: 

  • Bostadsbyggande.  
  • Näringslivsutveckling i ett land/stad-perspektiv.
  • Service och infrastruktur.  
  • Lokalt engagemang. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för uppföljning och utvärdering av handlingsplanen. Alla nämnder och bolagsstyrelser ska årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda målen till kommunstyrelsen.

Läs Handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram 2021–2023 (PDF, 1 MB)

Läs nyhet på Landsbygdsnätverket: Utvecklingsbolaget skapade engagemang i byarna