Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Ultunalänken och servicekontor i Gottsunda på kommunstyrelsens möte

Kommunstyrelsen sammanträder den 29 maj. På agendan står bland annat statlig medfinansiering av Ultunalänken och skrivelse om statligt servicekontor i Gottsunda.

Kort sammanfattning av dessa två ärenden:

Statlig medfinansiering av Ultunalänken

Uppsala kommun, Region Uppsala och svenska staten har tecknat en överenskommelse om:

  • utbyggnad av järnvägen mot Stockholm
  • ett nytt stationsläge i Bergsbrunna
  • bostadsbyggande i Bergsbrunna, Sävja, Södra staden och Gottsunda
  • byggnation av kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna station och Gottsunda centrum (Ultunalänken)

Ultunalänken är en förutsättning för kommunens bostadsbyggande, som i sin tur är en förutsättning för utbyggnaden av järnvägen till fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm.

Trafikverket har fått ett uppdrag från regeringen att ingå avtal med Uppsala kommun och Region Uppsala om statlig medfinansiering av Ultunalänken. Uppdraget gäller under förutsättning att staten beviljar en medfinansiering med 50 procent och maximalt 900 miljoner kronor av de nödvändiga investeringarna. En annan förutsättning är att Region Uppsala och Uppsala kommun väljer spårväg som teknisk lösning för Ultunalänken.

Förslag till beslut är att godkänna avtalet med Trafikverket rörande medfinansiering av Ultunalänken.

Skrivelse om statligt servicekontor i Gottsunda

En av åtgärderna i den reviderade handlingsplanen för Gottsunda Valsätra är att aktivt arbeta för ett statligt servicekontor i Gottsunda.
Regeringen vill öka den statliga närvaron runt om i Sverige. I utredningen Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43) finns förslag om vilken service som kontoren ska kunna ge och på vilka ytterligare platser de ska finnas. På servicekontoren samverkar idag Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten för att kunna erbjuda medborgare hjälp med olika frågor på ett och samma ställe. Myndigheter som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Trafikverket bör på sikt ansluta sig till servicekontoren, föreslår utredningen. Även andra myndigheter ska kunna skriva avtal med Statens servicecenter, som ansvarar för kontoren, för att kunna ingå i ett servicekontor.

Utredningen föreslår att 27 nya servicekontor ska öppna i landet. 13 av dessa bör öppnas i socialt utsatta områden i större städer, däribland i Gottsunda. I de utsatta områdena finns viktiga målgrupper för både Arbetsförmedlingen och de tre nuvarande servicekontorsmyndigheterna.
En ökad myndighetsnärvaro i form av servicekontor i utsatta områden kan bidra till ett ökat förtroende för samhällets institutioner.

Förslag till beslut är att överlämna skrivelse till finansdepartementet.

Läs alla handlingar till mötet

För mer information

Stefan Berg, pressansvarig
Telefon: 072-4683683
E-post: stefan.berg@uppsala.se