Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Tyck till om förslag till ny handlingsplan för luftkvalitet

Uppsala kommun måste enligt lag säkerställa en god luftkvalitet för dess invånare. På några ställen i Uppsala city finns risk att luften inte uppfyller miljökvalitetsnormerna. Därför måste kommunen ha en plan för hur vi säkerställer god luft. Nu bjuds alla in att tycka till om det nya förslaget på handlingsplan för luftkvalitet.

Två personer pratar med varandra vid en vägkorsning. Grön buss i bakgrunden.

Syftet med handlingsplanen för luftkvalitet är att fatta beslut om åtgärder som bidrar till:

  • att kommuninvånarnas exponering för partiklar och kvävedioxid minskar
  • att kommunen uppfyller miljökvalitetsnormerna för luft.

Handlingsplanen med tillhörande åtgärder ska också stödja kommunens målsättningar om ett socialt, ekonomiskt och socialt hållbart Uppsala. 

Lämna dina synpunkter på förslaget till handlingsplan för luftkvalitet här.

Läs mer om kommunens arbete med luftkvalitet här.

I veckan fattade Gatu- och samhällsmiljönämnden ett beslut om åtgärder på Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan i syfte att förbättra luftkvalitet och tillgänglighet. I förslag till handlingsplan för luftkvalitet finns en åtgärd formulerad kring att säkerställa att dessa beslut är tillräckliga för att minska kvävedioxidhalterna på Kungsgatan.