Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Trygghetsvandring genomförd i Gränby

Onsdag 26 februari genomförde kommunen en trygghetsvandring i Gränby tillsammans med representanter för polisen, fritid, Hyresgästföreningen, ungdomsjouren, politiken, fastighetsägare och skolan.

Trygghetsvandring Gränby

Trygghetsvandring Gränby

Syftet med trygghetsvandringen var att se vad som behöver åtgärdas på kommunens mark. En trygghetsvandring är också kontaktskapande och bidrar till en fortsatt bra dialog mellan kommunen, polisen och civilsamhället.

– Just kontaktskapandet är väldigt mycket värt och innebär att vi kan lösa saker smidigare. Det är lättare att ringa någon när man redan har träffats och har en person att relatera till, säger Peter Nilsson, enhetschef på Stadsbyggnadsförvaltningen.

Vandringen utgick från Gränby fritidsgård där de 19 deltagarna delade upp sig i tre grupper. Fokus var att utvärdera gångstråk på allmän platsmark utifrån kända rörelsemönster på kvällstid. Det vill säga, att kolla upp att belysningen fungerar som den ska eller om den behöver kompletteras på gång- och cykelvägar i området. Gruppen tittade även på buskage och växtlighet utmed gång- och cykelvägar, så att de ska upplevas som trygga stråk.

Deltagarna konstaterar att vissa delar av Gränbyparken som är ett stort grönområde, behöver förbättras med belysning.

– Man kan jobba med belysning på olika sätt. Att belysa träd exempelvis ger en stämningsbelysning som även upplevs som att det förkortar avstånden, förklarar Peter Nilsson.

Annat som deltagarna i trygghetsvandringen noterade var att parken innehåller en del gamla slitna planteringar som behöver rensas upp. En del växtlighet består av öppna buskage och det var även igenväxt vid några lampor. En annan sak som togs upp var att det saknades aktiviteter i en del av parken, exempelvis aktivitetsskapande åtgärder som exempelvis fotbollsmål.

Hur går ni vidare nu?

– Först samlar vi ihop underlaget och skickar ut till de som var med. Sen gör vi en aktivitetsplan med insatser på kort och lång sikt. Lagning av trasiga lampor och rensning av buskage är akuta åtgärder som vi åtgärdar snarast. Att sätta upp helt ny belysning däremot är en investering som får åtgärdas på lite längre sikt, säger Peter Nilsson.


Du som bor i området och har noterat felaktigheter på allmän platsmark, hör av dig till kommunens felanmälan.  

Du kan också felanmäla direkt på telefon 018-717 00 00 under följande tider:

Måndag 7.3017.00
Tisdag, onsdag, fredag 8.00–17.00
Torsdag 8.00–19.00

 

Onsdagens trygghetsvandring fokuserade på de inringade områdena i Gränby:

Karta trygghetsvandring