Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Tre pris ska öka stoltheten inom vård och omsorg

Uppsala kommun delar ut tre omsorgspris på 10 000 kronor vardera varje år från och med 2018 för att öka attraktionskraften och yrkesstoltheten i vård- och omsorgsyrken. Priset ska gå till medarbetare som har bidragit till jämställdhet, delaktighet, god livskvalitet och innovationer.

Genom att uppmärksamma goda exempel ska yrkesstoltheten och yrkesattraktiviteten inom omsorgen stärkas. För att få fler att söka till utbildningar och arbete inom vård och omsorg är det viktigt att visa vilka utvecklande och givande arbeten som finns inom kommunens verksamheter. Respektive jury består av äldre-, social- och omsorgsnämndernas presidium och fackliga representanter.

– Medarbetarna är helt avgörande för livskvaliteten hos de människor som får stöd av kommunens vård och omsorg. Genom att lyfta framgångsrika exempel vill vi stärka yrkesstoltheten och inspirera till innovation och utveckling. Förhoppningsvis bidrar priset på så sätt till en kvalitetsutveckling som gynnar många, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Omsorgspriset ska gå till en medarbetare eller grupp inom vård och omsorg som har verkat och bidragit till:

  • jämställdhet
  • delaktighet
  • god livskvalitet
  • innovationer och nytänkande.

Omsorgspriset kan ge positiva effekter för jämställdheten och tillgängligheten. Inom omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen ska priset även ge positiva effekter ur ett barnperspektiv.

Genom att ge priset till medarbetare som ser potentialen hos den enskilda personen, som får del av omsorgen, främjas även förutsättningarna för flera att leva ett gott liv präglat av delaktighet och inflytande.

Alla medarbetare inom omsorgsnämndens verksamheter kan nomineras till priset och alla kommuninvånare har möjlighet att lämna in nomineringar. De tre priserna delas ut samtidigt i juni, i samband med kommunfullmäktiges sammanträde.

För mer information

Jeanette Nordin, uppdragsstrateg på omsorgsförvaltningen
Telefon: 018-727 50 06
E-post: jeanette.nordin@uppsala.se

Christina Gustafsson, avdelningschef för kvalitet och utveckling inom äldreförvaltningen
Telefon: 018-727 64 19
E-post: christina.gustafsson@uppsala.se

Ola Jeremiasen, avdelningschef för systemledning på socialförvaltningen
Telefon: 018-727 86 15
E-post: ola.jeremiasen@uppsala.se

Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 0704-38 88 35
E-post: eva.christiernin@uppsala.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se