Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Trafiksäker korsning till Södra Gunsta

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna ett förslag till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Uppsala kommun. Avtalet är en förutsättning för att arbetet med att bygga en trafikplats ska löpa som planerat.

- Vi har höga ambitioner för Uppsalas landsbygd. Därför ska vi bygga och utveckla nya områden utanför staden. De närmsta åren kommer småhusbebyggelsen i Södra Gunsta öka och då behöver vi säkra trafiklösningar. Den här trafikplatsen är en förutsättning för att vi ska kunna satsa på området, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala kommun planerar att bebygga Södra Gunsta med 1 000 – 1 500 bostäder fram till 2030. Detta kommer att leda till en betydande trafikökning på väg 282 vilket kräver en ny lösning för korsningen till Södra Gunsta. Vägplanen omfattar en cirkulationsplats, en gång- och cykelport, två busshållplatser samt anslutande gång- och cykelvägar till väg 282 Södra Gunsta.

För mer information