Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Tomt- och småhuskön läggs ner

Uppsala kommun planerar att avskaffa den tomt- och småhuskö som har funnits sedan 1960-talet. Kön har spelat ut sin roll och försvårar en effektiv och välfungerande förmedling av småhustomter. I fortsättningen planerar kommunen istället att sälja tomterna via fastighetsmäklare, annonser eller kommunens egen hemsida.

– Vi måste se till att fler familjer kan förverkliga sina bostadsdrömmar. Att införa en modern och effektiv förmedling av kommunala småhustomter är en viktig pusselbit i det arbetet, säger Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet.

Tomt- och småhuskön bildades 1965 för att kunna möta behovet av moderna, rymliga bostäder för barnfamiljer som bodde trångt. Idag står endast 1 400 personer i kön, trots att det råder stor bostadsbrist i Uppsala. Många har stått i kön länge, i vissa fall i 40 år, och bland dem är efterfrågan att köpa tomterna låg. I vissa fall har det tagit tre till fem år att sälja ett tomtområde och tomter som erbjudits har blivit osålda.

Tomter har även sålts vidare kort efter köpet, vilket inte har varit syftet med kön. Kommunen har försökt förhindra detta genom avtalsvillkor med vitespåföljder, men inget hindrar att försäljning sker när förbehållen löper ut.

Att förmedla tomter via kön innebär dessutom stor administration som är tidskrävande och ineffektiv. Efter en genomgång bedöms kön inte längre uppfylla sitt syfte och därför vill kommunstyrelsen exploateringsutskott lägga ner den.

Uppsala kommun kommer att skicka ut information direkt till de personer som står i kön om den planerade förändringen som ska behandlas av kommunfullmäktige under våren.

Mer information

Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 018-727 18 99
E-post: erik.boman@uppsala.se