Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Systemvalsstudie pekar på behov av spårväg på lång sikt

Uppsala kommun och landstinget i Uppsala län presenterade torsdag 8 december en oberoende studie över framtidens kollektivtrafik. Studien förordar stadsspårväg med hänvisning till långsiktig hållbarhet. Uppsala behöver ett nytt, kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem som är hållbart på långsikt.

Behovet av ett nytt kollektivtrafiksystem i centrala Uppsala är stort. En viktig parameter i beslutet är, utöver hållbarhet på lång sikt och den stora ekonomiska investeringen, stabilitet för både bostadsbyggande och verksamhetsetablering.

Den nu framtagna studien ligger till grund för de beslut som ska fattas i landstinget och i kommunen gällande vilket kollektivtrafikslag Uppsala ska ha i framtiden. De två trafikslag det står mellan är stadsspårväg och Bus Rapid Transit, BRT.

– BRT är billigare och klarar de behov av kapacitet som vi har fram till cirka år 2030. Därefter kommer det inte klara av det ökade antalet resenärer. Det gör däremot stadsspårväg, men det är samtidigt en mer kostsam investering i dagsläget, sa Erik Pelling(S), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott på pressträffen.

Den beräknade totalkostnaden för stadsspårväg uppgår till ca 7,2 miljarder över 60 år och för BRT 5,8 miljarder.

– Det handlar om stora investeringar i så väl vägar som en väl fungerande vagnpark. När allt är på plats vet vi inte idag. Det är många beslut som ska fattas av både oss och Uppsala kommun, sa Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Oavsett om det blir spårväg eller BRT handlar det om att bygga ut kollektivtrafiken i centrala staden i vad man kallar ”åttan”. En sträcka som går Gränby – Råbyvägen- Gottsunda-Ultuna. 

Modern stadsspårväg är integrerad i stadsmiljön och har inte samma barriär som annan spårvagn och byggs ut på många håll i Europa, bland annat i Göteborg och Norrköping. Även i Lund förbereder man just nu för att införa stadsspårväg på en kortare sträcka inom staden.

– Enligt studien är stadspårväg ur ett stadsutvecklingsperspektiv det mest fördelaktiga systemet. Det är pålitligt och kan bidra till regional utveckling och ha en positiv påverkan på markvärden, sa Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör.

Kommunen och landstinget behöver vara överens om vilket system som ska införas och står inför en rad beslut innan vi har BRT eller spårväg. Den 14 december fattar kommunens gatu- och samhällsmiljönämnd beslut om att det så kallade kunskapsspåret, den del av ”åttan” som ska binda samman centrala Uppsala med Ultuna, ska dimensioneras för spårväg. 

– Vi tilldelades i somras 120 miljoner i stadsmiljöavtal, och för att vi ska få de pengarna måste vi fatta beslut innan årsskiftet och själva arbetet måste komma igång senast 2018, sa Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

På landsbygden ska även i fortsättningen vanliga bussar användas. Landstinget har som mål att all kollektivtrafik ska vara fossilfri.

Studien har på uppdrag av landstinget Uppsala län och Uppsala kommun tagits fram av det oberoende konsultföretaget WSP.

För mer information

Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden
Telefon: 070- 420 05 60
E-post: johan.lundqvist@pol.uppsala.se

Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden
Telefon: 070- 763 40 71
E-post: bertil.kinnunen@lul.se

Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se