Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Svartbäcksgatan ska få mer folkliv

Gatu- och samhällsmiljönämnden investerar 13 miljoner kronor för att utveckla Svartbäcksgatan. Arbetet tar sin början i höst med målet att göra gatan mer tillgänglig för människor. Trottoarerna ska breddas och körbanan minskas, i så kallade flexzoner ska finnas plats för cykelparkeringar och uteserveringar.

Illustration av Svartbäcksgatan

Svartbäcksgatan ska få bredare trottoarer med utrymme för uteserveringar och bänkar. Illustration: Uppsala kommun

Beslut om investeringen fattas av gatu – och samhällsmiljönämnden 14 juni och arbetet börjar i höst med målsättningen att vara klart våren 2018.

– Nu bygger vi om Svartbäcksgatan för att ge mer plats för gående och ställa folklivet i centrum, medan bilarna får stå tillbaka. Den kulturhistoriskt intressanta miljön med närhet till Linnéträdgården och fantastiska gårdsmiljöer har stora förutsättningar att utvecklas till ett av Uppsalas mest attraktiva lägen för uteserveringar, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Trottoaren ska utformas med en fri gångzon och en möbleringszon, flex­zonen. Det ska vara lätt för synskadade, rullstolar, rullatorer och barnvagnar att ta sig fram och i mitten av gångzonen skapas ett ledstråk för synskadade med 75 cm fri slät yta på båda sidor. Cykelställen ska vara flexibla och flyttbara så att det går lätt att ordna plats för olika evenemang eller utomhusserveringar på nya ställen.

Flera bänkar placeras ut så att man ska kunna sitta ner utan att behöva besöka ett café. Gatan ska även i fortsättningen vara enkelriktad för motorfordonstrafik, men cykeltrafik i båda riktningarna kommer tillåtas.

– För att minska biltrafiken ska vi undersöka möjligheterna för att tid­sbegränsa varuleveranserna till området, säger Michael Eriksson, avdelningschef gata, park, natur.

För mer information

Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden
Telefon: 070-420 05 60
E-post: johan.lundqvist@pol.uppsala.se

Michael Eriksson, avdelningschef gata, park, natur
Telefon: 018-727 84 80
E-post: michael.eriksson@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se