Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Svar på UNT:s ledare om kommunikationsstaben

I dagens Uppsala Nya Tidning (19 september) ställs det på ledarplats ett antal retoriska frågor om Uppsala kommuns kommunikationsstab. Här är kommunikationsdirektör Marica Nordwalls replik.

Diskussionen kring kommunikatörens roll i kommuner och andra offentliga organisationer har återigen blossat upp. Den här gången är det Sakine Madon som på ledarplats i UNT ställer en rad retoriska frågor kring kommunikationsstaben i Uppsala kommun. Som kommunikationsdirektör deltar jag självklart gärna i den här debatten. Debatten är inte ny och argumenten är välkända.

Som vilken annan debatt som helst så behöver även den här diskussionen bygga på fakta och vi behöver sträva efter att ge en helhetsbild. Vårt uppdrag är givetvis mycket bredare och mer komplext än att genomföra "nöjesevent" för att locka invånare.

Kommunikationsstaben i Uppsala kommun har växt men inte med tio personer som Madon påstår. Fem av dessa tio var redan anställda i kommunen, men tillhör nu organisatoriskt kommunikationsstaben. Detta gör det mer transparent när det gäller vilka som faktiskt arbetar med kommunikation i Uppsala kommun. Övriga fem har nyrekryterats för att stötta framförallt kommunikationen kring den planerade spårvägen, planerna på en ny utbyggd centralstation samt framväxten av de nya sydöstra stadsdelarna samt kring Gottsunda, både som utsatt område men också som en stadsnod i det snabbväxande södra Uppsala – som beräknas ha 100 000 invånare år 2050.

De allra flesta av kommunens kommunikatörer (67 st) arbetar med att stödja kommunens olika verksamheter i deras kommunikationsarbete. Det finns också en utvecklingsenhet som jobbar med utveckling och samordning av kommunens kommunikationsarbete. Dessa är cirka 10 st. De finns till för att vi ska arbeta samordnat i vårt kommunikationsarbete och att vi ska uppfattas som en kommun utåt och de ska underlätta för de verksamhetsnära kommunikatörerna. Vi har också ca 10 kommunikatörer som jobbar med utveckling och förvaltning av kommunens cirka 300 webbplatser och säkrar att de är tillgängliga och begripliga och ger en god service till medborgarna.

I vårt uppdrag ligger även att upplysa medborgarna om olika händelser, kriser, valmöjligheter och lagstiftning. Vi lägger också resurser på medborgardialog för att skapa delaktighet, inkludering och transparens. Vidare är det vårt uppdrag att stötta verksamheterna i kommunen i all kommunikation som sker inom organisationen. Där bidrar vi till att skapa en mer öppen och kommunikativ organisation. Men också att jobba med att skapa en attraktiv bild av Uppsala både inom och utanför Uppsala för att locka och behålla företag och etablerare, boende, besökare och medarbetare.

Inom offentlig sektor arbetar runt 1,5 miljon svenskar. Det är en sektor som precis som samhället i övrigt genomgår stora förändringar. Kommunikation blir allt viktigare. Allt var så mycket enklare när 90 procent av svenska folket läste sin morgontidning, tittade på kvällsnyheterna på TV och kunde informeras via massutskick i brevlådan eller "Anslagstavlan" i Sveriges Television. Men den tiden är över.

Vi lever dock i ett kommunikationssamhälle där de som lever, verkar och vistas i Uppsala förväntar sig att kommunen ska berätta vad vi gör och inte gör. Jag ser det som att kommunikatörer i Uppsala kommun bidrar till demokratin och tillgänglighet för alla. Vi arbetar med intern kommunikation, förändringsledning, ger stöd till förvaltningarna i att modernisera och skapa engagemang internt. Vi ser till att invånare och företag får relevant webbinformation och god digital service som förenklar vardagen. Vi skapar tillgänglighet och dialog via sociala medier. Vi bistår i verksamheten i oundvikliga kriser. Vi folkbildar, anpassar oss efter invånarnas behov och genomför uppdrag från våra förtroendevalda. Och, inte minst, vi bistår medier i deras granskande uppdrag.

Är vi för många? Jag tycker inte det. Det beror på vilka ambitioner som finns när det gäller öppenhet, förtroende och attraktivitet.

Marica Nordwall,
Kommunikationsdirektör
Uppsala kommun