Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Studentfirandet flyttas till augusti

Uppsala kommun har med anledning av covid-19 beslutat att flytta det traditionella studentfirandet med utspring och fester till den 14 augusti. På examensdagen den 5 juni kommer det endast att bli digitalt firande för studenterna.

Händer vinkar med studentmössor

– Studentexamen är en stor händelse i livet och det är förstås tråkigt att inte kunna fira på examensdagen. I den situation som råder tycker vi att det är bättre att skjuta upp firandet än att ställa in det helt, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden.

Att det inte kan bli något traditionellt firande i juni har stått klart sedan en tid tillbaka. Orsaken är Folkhälsomyndighetens allmänna råd om social distansering. Uppsala kommuns bedömning är att utspring även i mindre grupper skulle innebära en smittorisk, eftersom det kan bildas större folksamlingar utanför skolorna eller ute på stan.

För de kommunala gymnasieskolorna genomförs avslutningen digitalt den 5 juni under så högtidliga former som möjligt. Examensdagen genomförs utan att eleverna samlas på skolan och betygen kommer att skickas till elevernas med post.

Dialog med elevkåren

Gymnasiechefen och rektorerna har inför beslutet haft en god dialog med avgångsstudenterna och Uppsalas Elevkårer. Det finns en stor förståelse bland eleverna för att det inte går att genomföra ett traditionellt firande, däremot har det funnits önskemål om att ha avslutningar klassvis med betygsutdelning och mösspåtagning.

– Många elever säger att de har behov av att fira i juni, att de behöver något att se fram emot i dessa ovissa tider. Men samtidigt vill en lika stor del att utspringet ska skjutas upp för att det ska gå att genomföra fysiskt. Jag tycker att vi nu har kommit fram till en bra kompromiss tillsammans med kommunen, säger Maja Lindgren på Uppsalas Elevkårer.

– Beslutet har bred politisk uppbackning och vi har försökt lyssna in de synpunkter som har kommit från eleverna och deras föräldrar. Nu hoppas vi att alla studenter kan bli ordentligt firare i augusti av sina familjer, släktingar och vänner, för det förtjänar de verkligen, säger Jonas Segersam (KD), andre vice ordförande i utbildningsnämnden.

Beslutet gäller under förutsättning att genomförandet kan äga rum den 14 augusti utifrån de rekommendationer om smittspridning som gäller då. Kan det inte genomföras i augusti kommer det att ställas in.

Även andra skolor anpassar firandet

Även de fristående gymnasieskolorna i Uppsala ställer in det traditionella firandet 5 juni. Skolorna kommer anordna avslutningen på olika sätt. Hur detta kommer att gå till avgör varje skola men alla förhåller sig till Folkhälsomyndighetens råd. Mer information om varje skolas firande finns på deras webbsida.

Gymnasiesärskolan som är undantagen från kravet på distansundervisning omfattas inte av beslutet, men ska organisera sin studentexamen utifrån rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Även för övriga årskurser i gymnasiet, för grundskolan och förskolan kommer sommar- och skolavslutningarna behöva anpassas för att leva upp till Folkhälsomyndighetens råd. De kommunala skolorna och förskolorna kommer att informera barn, elever och vårdnadshavare om hur avslutningen och firande ska ske.

Stort engagemang i frågan

– Elevkårerna och deras medlemmar har varit väldigt engagerade i frågan om vad som kommer att hända med den högtid som de har sett fram emot så länge. Vi vill verkligen lyfta fram att elevernas röster är otroligt viktiga när detta beslut ska fattas, och vi upplever att de har blivit lyssnade på, säger Julia Bou-Hamdan Tillman på Sveriges Elevkårer.