Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Stora kliv fram mot solenergi-målet

Fastighetsbolaget Vasakronan har beslutat bygga en stor solpark i Fyrislund, en anläggning som kommer att ha en installerad effekt på 5 MW. Tillsammans med Uppsala kommuns beslut att bygga solcellsanläggningar på upp till 3 MW och Region Uppsalas satsning på ca 1 MW gör att målet 100 MW solel till 2030 nu är inom räckhåll.

Solcellsmontering

Solcellsmontering.

2050 ska Uppsala kommun vara klimatpositivt och för det krävs många viktiga insatser, bland annat omställning till helt fossilfri energi. Via Uppsala klimatprotokoll samverkar kommunen med företag, organisationer och andra aktörer för att bygga fler solcellsanläggningar i Uppsala. Att Vasakronan, en av Klimatprotokollets medlemmar, nu beslutat bygga en solpark på totalt 5 MW är ett stort och viktigt bidrag.

- Detta är så glädjande och ett viktigt steg för att vi ska nå målet 100 MW solel 2030, då hela Uppsalas elförsörjning ska vara fossilfri. Målsättning är hög, men det är fullt möjligt att nå målet om vi tillsammans fortsätter i den här takten, säger Rickard Malmström, (MP) kommunalråd.

Uppsala i solcellstoppen

Uppsala kommun som geografiskt område har redan idag flest solcellsanläggningar i landet. Med strax över 11 MW installerat leder Uppsala solcellsligan tillsammans med Göteborg och Stockholm. Det är tio gånger mer än 2015 då vi bara tog vara på 1,1 MW av solenergin.

- Det är förstås en bit kvar till 100 MW, men ökningen sker exponentiellt och Uppsala har nästan fördubblat den installerade effekten varje år sedan 2015, säger Kristina Starborg, utvecklingsledare inom energi, Uppsala kommun.

Fakta om Uppsalas solel-anläggningar

Den största befintliga anläggningen är på 0,4 MW och sitter på Region Uppsalas bussdepå i Uppsala. De största kommunala anläggningarna är Gottsunda Centrum och Fyrisskolan som tillsammans har en installerad effekt på ca 0,5 MW.

Läs mer om kommunens klimat- och miljömål: https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/amnen/miljo-och-klimat/