Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Stöd till landsbygden för att stärka demokrati och utveckling

Lokala aktörer som driver demokrati- och utvecklingsfrågor i sin bygd kan söka bidrag från kommunstyrelsen. Sökande kan vara ideella eller ekonomiska föreningar, bygdebolag, stiftelser eller andra organisationer, däremot inte vinstdrivande företag. Sista dag att söka bidraget är 21 juli.

Bidraget ska gå till åtgärder som främjar demokrati och gemenskap och till spridning av information och kommunikation kring landsbygdsfrågor. En viktig aspekt som ska ingå är hur aktiviteterna tar hänsyn till barn- jämställdhetsperspektiv. Sammantaget finns 300 000 kronor att ansöka om.

Beslut om vilka som får bidrag fattas av chef eller direktör på stadsbyggnadsförvaltningen när det handlar om summor som är lägre än 150 000 kronor, på belopp högre än så fattar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut.

– Det här är ett steg i förverkligandet av kommunens landsbygdsprogram. Med ett stärkt lokalsamhälle gör vi det enklare för fler att bo kvar och bosätta sig på landsbygden, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor.

De som söker ska tydligt ange vilka aktiviteter som föreningen planerar att genomföra och hur de bidrar till demokrati, gemenskap och kommunikation i bygden.

Kommunen kommer att följa upp bidraget utifrån riktlinjerna. De lokala aktörer som får bidrag kommer att behöva svara på uppföljningsfrågor från kommunen om vad de har använt bidraget till.

Stödet kan inte användas till sådant som kommunen redan ger andra stöd för eller till investeringar.

Målet med Uppsalas landsbygdsprogram är att Uppsala ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. I programmet prioriteras fyra insatsområden varav ett är lokalt engagemang.

För mer information

Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygdsfrågor
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Malin Ohlsson, landsbygdsstrateg
Telefon: 018-727 87 81
E-post: malin.ohlsson@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27