Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Staten bidrar med 900 miljoner kronor till Uppsalapaketet

29 maj godkände kommunstyrelsen ett avtal med Trafikverket rörande medfinansiering av Ultunalänken mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum på 900 miljoner kronor. Därmed får Uppsala kommun och Region Uppsala ekonomiska förutsättningar att starta projektet med spårväg över Ultunalänken.

Den totala investeringsutgiften för Ultunalänken beräknas kosta 1 972 miljoner kronor. Vagnar och depå räknas inte in i den kostnaden. Enlig avtalet kommer Trafikverket att medfinansiera bygget av Ultunalänken med 900 miljoner kronor eller med hälften av den totala kostnaden om investeringsutgifterna blir mindre än 1 800 miljoner kronor.

Finansieringsavtalet med Trafikverket gäller endast om kommunen väljer spårväg som kollektivtrafiklösning. Kommunen kommer att senast 2021 ta det formella beslutet om vilken typ av kapacitetsstark kollektivtrafiklösning som ska väljas för Ultunalänken.

Avtalet är en del av Uppsalapaketet

Avtalet är en del i Uppsalapaketet som är ett avtal mellan staten, kommunen och regionen. Enligt Uppsalapaketet ska staten finansiera

  • ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm
  • en ny järnvägsstation i Bergsbrunna
  • kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Bergsbrunna och södra staden.

Uppsala kommun ska säkerställa att 33 000 bostäder byggs i Bergsbrunna och de södra stadsdelarna.

När Uppsala växer behövs en effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet mellan Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda, och sedan vidare mot Uppsala resecentrum. Avtalet förutsätter att lösningen ska vara spårväg.

Tidplan för Ultunalänken

Ultunalänken planeras bli cirka 6,3 kilometer lång med 6 stycken hållplatser.  Den ska vara klar 2029 när den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna invigs. Byggnationen beräknas starta 2024 och kommer att planläggas så att den på minsta möjliga sätt stör trafiken och stadens invånare.

Läs om beslutet i kommunstyrelsens sammanträdeshandlingar

Mer information

Läs mer om Uppsalapaketet på bygg.uppsala.se

Läs mer om projektet Uppsala spårväg på bygg.uppsala.se