Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Staten bidrar med 900 miljoner kronor till Uppsalapaketet

Den 29 maj godkände kommunstyrelsen i Uppsala ett avtal med Trafikverket rörande medfinansiering av Ultunalänken mellan Bergsbrunna och Gottsunda centrum på 900 miljoner kronor. Därmed får Uppsala kommun och Region Uppsala ekonomiska förutsättningar att starta projektet med spårväg över Ultunalänken.

Finansieringsavtalet med Trafikverket gäller endast om kommunen väljer spårväg som kollektivtrafiklösning. Kommunen kommer att senast 2021 ta det formella beslutet om vilken typ av kapacitetsstark kollektivtrafiklösning som ska väljas för Ultunalänken.

Avtalet är en del i Uppsalapaketet som också innebär en satsning på fyra järnvägsspår mot Stockholm och en hållbar utbyggnad av Uppsala. Ultunalänken är ett av de åtaganden som Uppsala kommun har som i sin tur är förutsättningar för utbyggnaden av järnvägen till fyra spår mot Stockholm. 

- Det här är viktigt för Uppsala. När vi blir fler Uppsalabor behöver vi hitta smarta lösningar på framtidens transporter. För att binda ihop de södra stadsdelarna och göra Gottsunda till en stadsnod i södra Uppsala krävs en ny kollektivtrafiklösning med hög kapacitet. Det kommer också göra det enklare för många Uppsalabor att resa till centrala Uppsala och Stockholm, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala växer och behöver vara fysiskt och socialt sammanhållet. För detta behövs en effektiv kollektivtrafik med hög kapacitet mellan Bergsbrunna, över Fyrisån till Ultuna och Gottsunda, och sedan vidare mot Uppsala resecentrum.

- Nu satsar vi på ny kapacitetsstark kollektivtrafiklösning för att öka det hållbara resandet i Uppsala. Det är ett stort steg mot målet om ett fossilfritt Uppsala till 2030 och klimatpositivt 2050, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd.

Den totala investeringsutgiften för Ultunalänken enligt förslaget, exklusive vagnar/fordon och depå, beräknas kosta 1 972 miljoner kronor. Enlig detta avtal kommer staten genom Trafikverket medfinansiera hälften av den totala kostnaden upp till 1 800 miljoner kronor, dvs maximalt 900 miljoner kronor.

Enligt överenskommelsen med staten ska Ultunalänken vara klar 2029 när den nya järnvägsstationen i Bergsbrunna invigs. Byggnationen planeras att påbörjas 2024 och kommer att planläggas så att den på minsta möjliga sätt stör trafiken och stadens invånare.

 

 

 

 

För mer information