Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Skolskjutsreglementet blir mer generöst inför skolval 2018

En rad förslag föreslås i skolskjutsreglementet för att det ska bli tydligt vem som har rätt till skolskjuts. Skolans huvudingång blir den enda mätpunkt som tillämpas, istället för flera mätpunkter på varje skola. Det innebär att fler elever får rätt till skolskjuts. För tydlighetens skull blir mätpunkten densamma som för skolvalsplacering.

Reglementet ändras även så att de som behöver flytta, exempelvis till ett korttidsboende eller familjehem, också ska kunna få skolskjuts. Tidigare har rätten till skolskjuts varit helt beroende av var eleven är mantalsskriven

– Vi blir både tydligare och mer generösa med det nya reglementet, fler elever får rätt till skolskjuts från och med nästa år. Det blir också enklare att förstå vad som gäller i och med att det blir en mätpunkt och samma mätpunkt för skolval och skolskjuts, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

När antagningsenheten gör skolplaceringar och beslutar om skolskjuts, mäts avståndet mellan elevernas hem och skola. Tidigare har mätpunkterna varit olika för skolplacering och för skolskjuts. En skola har dessutom kunnat ha flera olika mätpunkter. Båda faktorer har varit svåra att förstå och förklara. I och med att mätpunkterna samordnas och endast avståndet till skolans huvudingång ska mätas, ska det bli lättare att förstå och tillämpa.

– Genom att vi nu får samma mätpunkt för skolval och skolskjuts blir det lättare för alla att förstå. Systemet blir mer förutsägbart och kan underlätta inför skolval när det blir tydligare om man har rätt till skolskjuts, säger Giggi Thomson, avdelningschef för individstöd.

I skolskjutsreglementet görs även ett förtydligande att avståndsmätning görs på farbar väg – inte gångväg – och att mätningen inte tar hänsyn till trafiksituationen. Den karta kommunen använder idag för att mäta, untantar enbart de vägar, som det inte är tillåtet att gå eller cykla på, något som regleras i trafikförordningen.

– Det är viktigt att vi är tydliga med hur vi mäter, att vi mäter farbara vägar och inte gångvägar, säger Giggi Thomson.

Rätt till skolskjuts har elever som går i förskoleklass eller klass 1-3 och har längre än två kilometer till skolan och elever i klass 4-9 som har längre än fyra kilometer till den närmaste kommunala skola som kommunen skulle placerat eleven i. Elever som har valt och placerats i en annan skola än där kommunen skulle placerat har inte rätt till skolskjuts i form av busskort för resa med skolbuss eller taxi. Uppsala kommun har emellertid valt att vara mer generös än skollagen anger, och de eleverna kan få busskort för resa i vanlig linjetrafik.

För mer information

Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden
Telefon: 018-727 13 51
E-post: caroline.hoffstedt@uppsala.se

Giggi Thomson, avdelningschef individstöd
Telefon: 018-727 56 96
E-post: giggi.thomson@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27