Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Satsningar i Sävja för att bryta kriminellt beteende i tidig ålder

Att tidigt identifiera barn och unga i riskzon för att utveckla ett kriminellt beteende och fånga upp familjer i tid kan vara avgörande för barnen, familjen och samhällets utveckling. Socialnämnden och kulturnämnden har därför beslutat om en rad åtgärder för att förebygga och bryta kriminellt beteende redan i mellanstadieåldern. Området Sävja blir det första där satsningen genomförs.

Ungdomar med mobiler

I Mål och budget för 2021 avsattes 1,5 miljoner för att bryta kriminellt beteende i mellanstadiet. Satsningen rullar nu igång i och med socialnämndens och kulturnämndens beslut.

- En nyckel i arbetet kommer vara samverkan mellan socialtjänst, skola, fritidsverksamhet, polis och föreningsliv. Vi knyter på det här sättet ihop arbetet med barns fritidsaktiviteter med socialnämndens arbete på ett tydligare sätt. Tillgång till fritidsaktiviteter är en viktig skyddsfaktor för barn, säger Linda Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande.

En fritidsvaneundersökning kommer att genomföras i syfte att få en aktuell bild av barnens fritidsvanor och behov. Ett uppdrag är också att mobilisera det civila samhället – att i samverkan knyta kontakt med aktörer och nyckelpersoner med god kännedom om området.

Utifrån kartläggningarna tas under hösten sedan metoder och arbetssätt fram. Målgruppen är familjer i området med barn i årskurs 4 och 5.

- Att vårdnadshavare så tidigt som möjligt får tillgång till föräldrastöd och hjälp att stötta sitt barn i kombination med att det finns fritidsaktiviteter kommer att påverka barnens hälsa och skolgång, och i slutändan också deras framtid. Alla barn i Uppsala har rätt till en framtid utan kriminalitet och otrygghet, säger Asal Gohari (S), socialnämndens ordförande.

Sävja är ett av flera prioriterade områden för kommunen och arbetet är en del av en fokuserad trygghetssatsning. Att till en början begränsa satsningen geografiskt gör det lättare att kartlägga nuläget och utveckla metoder och samverkansformer. Målet är sedan att satsningen ska tas vidare till fler områden i kommunen.

- Det här är en viktig del i vårt trygghetsarbete. Ska vi öka tryggheten i hela Uppsala måste vi fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet tidigt. Det gör vi genom rätt stöd till både barn och föräldrar, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

En utbildningssatsning bland medarbetare kommer att genomföras och öppenvårdsinsatsen Ett nytt vägval implementeras i både socialförvaltningen och kulturförvaltningen. Det är ett påverkansprogram från Socialstyrelsen för att förebygga och minska återfall i brott hos ungdomar i riskzon för kriminalitet.

Läs hela ärendet på uppsala.se.