Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Sämre ranking i företagsklimat trots insatser

Trots stora insatser för att underlätta för näringslivet sjunker Uppsala i Svenskt näringslivs årliga ranking av företagsklimatet. Företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, dialog och information till företag har stigit, men som helhet sjunker det.

Svenskt näringsliv redovisar varje år en ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. I årets ranking som presenterades den 22 september hamnar Uppsala på plats 232. Kommunens långsiktiga satsningar på infrastruktur, kompetensförsörjning, utbildning av medarbetare i service och bemötande har gett synliga förbättringar i företagens betyg. Samtidigt lyfter rapporten fram brottslighet som ett växande problem för företagen.

– Vi jobbar hårt med att förbättra företagsklimatet, men det här tar vi som en viktig signal om att det finns mycket kvar att göra. Vi måste fortsätta att öka tryggheten i hela kommunen och förbättra kommunens service till företagen, kommenterar Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Att öka tryggheten och minska brottsligheten är en högt prioriterad fråga för Uppsala kommun och något som kommunen jobbar med tillsammans med företagen och polisen. De senaste åren har bland annat fler kommunala ordningsvakter anställts i stadskärnan och i Gottsunda, kamerabevakningen har ökat och genom bättre belysning skapas fler trygga miljöer.

Pandemiåtgärder kan ge långsiktig effekt

– Jag är inte nöjd med Uppsalas placering och det behövs ett krafttag för att ta tillvara och omhänderta varje synpunkt från företagare, små som stora. Det är uppenbart att vi inte har gjort tillräckligt för att möta upp behoven och det finns flera områden som vi måste bli bättre på, säger Mohamad Hassan (L), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen.

Under pandemin har kommunen lanserat ett brett stödpaket för att möta företagens behov med bland annat fri markupplåtelse och en företagsakut för rådgivning. Tillsammans med företagen och näringslivsstödjande organisationer har kommunen jobbat hårt för att rädda utsatta verksamheter. 

– Jag är övertygad att det kan ha en positiv inverkan för vårt företagsklimat på sikt. Vi ser också att våra samarbeten med företagsstödjande partner ger resultat i bland annat rekordmånga nystartade företag i Uppsala. Det ska vara lätta att starta, etablera och utveckla affärer i Uppsala. Det är grunden i ett gott företagsklimat, säger Mohamad Hassan.

En av flera mätningar

Svenskt näringsliv mäter platsens syn på företagsklimatet, inklusive hur media, allmänheten och företagen uppfattar Uppsala, och är ett bra komplement till de mätningar av företagens kundnöjdhet, som Sveriges kommuner och regioner (SKR) löpande genomför, enligt Charlotte Skott, näringslivsdirektör.

– Vi ser positivt på att kunna följa upp verksamheten i flera olika mätningar. I SKR:s uppföljning på företags myndighetsärenden med kommunen ser vi en positiv trend under senare år i hur företagen upplever vår service, säger hon.

Hon lyfter fram den omfattande handlingsplan med 16 prioriterade åtgärdspunkter för näringslivet som kommunen arbetar efter under 2021 till 2023.

– Vi har som mål att du som företagare ska uppleva att det är här i Uppsala som du vill utveckla ditt företag. Genom relationsskapande, effektivitet och hög rättssäkerhet skapar vi möjligheter för företag att växa. Vi har höjt ribban för att kunna vara den affärspart vi vill vara till vårt näringsliv.

 

Läs hela rapporten om Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet 

Ta del av Uppsala kommuns Handlingsplan för näringslivsprogrammet 2021-2023.