Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Samhällsvägledare ska öka kunskapen om svensk socialtjänst

Under våren har desinformation om svensk socialtjänst fått stor spridning i utländska mediekanaler. Nu inleder Uppsala kommun i samverkan med Uppsala moské ett arbete för att öka kunskapen om socialtjänstens uppdrag och om vilket stöd familjer kan få. En del i arbetet är att rekrytera samhällsvägledare.

Socialförvaltningen har sedan flera år ett samarbete med Uppsala moské och föreningen Uppsala unga muslimer. Vårens desinformationskampanj har synliggjort behovet av att sprida korrekt information om socialtjänstens uppdrag och olika stödinsatser för barn och familjer. 

– Som socialtjänst har vi ett ansvar för att tillgängliggöra information och sprida kunskap om barns, ungas och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter. Tillsammans med Uppsala moské och Uppsalas unga muslimer kan vi skapa en relation till målgruppen på ett bättre sätt, säger Asal Gohari (S), socialnämndens ordförande.

Ett sätt att möta behovet är att rekrytera samhällsvägledare. Samhällsvägledarnas funktion kommer att vara att stötta föräldrar som har kontakt med Uppsala kommun. Målet är att ge en korrekt bild av hur socialförvaltningen arbetar. Samhällsvägledarna ska också arbeta förebyggande mot målgrupper där förtroendet för socialtjänsten är låg. De ska sprida kunskap om barns rättigheter, jämställt föräldraskap och det stöd som finns att få.

– Brist i kommunikation och missuppfattningar om roller och ansvar blir lätt en grogrund för misstro och desinformation. Våra medarbetare ser ett stort behov av ökat föräldrastöd under utredningsprocessen. Med samhällsvägledare har vi möjlighet att öka förståelsen, förbättra samarbetet och i längden få både barn och vårdnadshavare trygga i det stöd vi har att erbjuda, säger Tomas Odin, förvaltningsdirektör socialförvaltningen.  

Redan idag arbetar socialförvaltningen med åtgärder och insatser för att på olika sätt informera om svensk socialtjänst. Men insatserna är inte nog.

– I dialog med Uppsala moské har vi identifierat att det krävs andra typer av insatser och ett annat arbetssätt för att sprida kunskap och information. Vi behöver hitta nya sätt att nå ut och vi behöver utveckla det i nära samverkan med civilsamhället, föreningar och lokala kontaktpersoner, fortsätter Asal Gohari.

Samhällsvägledarnas uppdrag i ärendet