Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Säkrare passager över Lennakattens spår

Cykelpassagerna över Lennakattens järnväg behöver göras om. Anledningen är bland annat att de inte är anpassade för lådcyklar och cyklar med cykelvagnar, vilket leder till köbildning och sämre säkerhet.

Uppsala kommuns cykelråd har uppmärksammat problemet med dålig framkomlighet vid passagerna över Lennakattens spår. Problemen kommer sig framförallt av att passagerna inte är anpassade för lådcyklar och cykelvagnar, vilka blivit populära på senare år, inte minst i en cykelstad som Uppsala.

Det är det smala utrymmet mellan grindarna före och efter spåret gör det besvärligt för större cykelekipage. Det bidrar till köbildning och riskerar leda till att cyklisters och gångtrafikanters fokus riskerar riktas mer mot hindret och de mötande trafikanterna än mot järnvägstrafiken. På vissa platser har även alternativa vägar skapats för att undvika fållorna, vilket kan vara en säkerhetsrisk.

– Jättebra med viktiga och kostnadseffektiva insatser för att öka framkomligheten för olika typer av cyklar idag när bland annat lastcyklar och cykelvagnar blir alltmer populära. Det ska vara lätt att cykla till jobb, skola och fritidsaktiviteter i Uppsala, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Det handlar totalt om nio passager som Uppsala kommun nu i samarbete med Museijärnvägen Stockholm-Roslagens järnvägar, som driver Lennakattens tågtrafik, tagit fram förslag för att anpassa för ökad säkerhet och bättre framkomlighet.

Åtgärdsförslaget inkluderar bland annat:

• justering av befintliga grindar för att göra dem mer anpassade till dagens cykelfordon på sex platser
• införande av fällbara bommar på två platser
• uppförande av kompletterande staket på två platser
• gallring och rensning av vegetation i passagernas närområde
• åtgärder kopplat till bland annat klotter, vägmärken och reflexer

De totala kostnaderna för de föreslagna åtgärderna bedöms till 7,5 - 9,5 miljoner kronor och ska av resursskäl spridas ut på minst tre år.