Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Så ska läsåret säkras för Uppsalas gymnasielever

Skoldag på sista april, förlängd termin för årskurs 1 och 2 och möjlighet för mindre grupper att komma till skolan. Det är några av Uppsala kommuns åtgärder för att säkerställa att eleverna på de kommunala gymnasieskolorna får den undervisning de har rätt till under vårterminen, trots coronapandemin.

Bild på tjej som studerar hemma

Sedan övergången till distansundervisning den 18 mars har Uppsalas kommunala gymnasieskolor lyckats bra med att upprätthålla ordinarie undervisning genom att hitta alternativa undervisnings- och examinationsformer. Men när utbildningsdepartementet nu gör bedömningen att distansundervisning kan komma att pågå hela vårterminen, behöver kommunen göra vissa justeringar i läsårstiden för att säkra undervisningen. Bland annat blir det skoldag för alla årskurser på gymnasiet den 30 april som normalt är en ledig dag i Uppsala för elever och lärare.

– I dessa extraordinära tider får vi alla hjälpas åt att hitta lösningar på oförutsedda situationer. Tidigare hade det varit fullkomligt främmande att använda valborg som en skoldag i Uppsala, men som läget ser ut nu försöker vi på varje sätt att lösa undervisningen och säkerställa att eleverna får den undervisning de har rätt till enligt skollagen, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden.

Utgångspunkten är att årskurs 3 ska kunna slutföra sin gymnasieutbildning med bibehållen tidpunkt för examen. För årskurs 1 och 2 flyttas däremot terminsavslutningen fram från 9 till 10 juni. För programmen el och energi, VVS och fastighetsskötsel, där det finns kursmoment som måste bli klara för att eleverna ska kunna fortsätta i nästa årskurs, kan terminen förlängas som längst fram till 26 juni. Om det skulle uppstå behov får rektorerna på samtliga program även besluta om att förlänga skoldagar eller ha undervisning på lördagar.

– Med de här åtgärderna kan vi säkerställa att eleverna i årskurs tre kan få sina slutbetyg i tid för att kunna söka vidare utbildningar. Målsättningen är att genomföra studenten 5 juni som planerat. Hur festligheterna kommer att se ut går däremot inte att förutse. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Christine Kastner Johnson, chef kommunal gymnasieskola.

Undantag från distansundervisning

För att alla elever ska kunna klara läsårets alla moment får rektorer göra undantag från distansundervisning och genomföra skolförlagd undervisning i små grupper för vissa moment. För att minska risken för smittspridning ska det göras väldigt restriktivt och grupperna får inte vara större än tio elever. Skolförlagd undervisning kan bli nödvändig exempelvis för praktiska moment på vissa av yrkesprogrammen på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby och Jälla. Det kan behövas även för att genomföra vissa praktiska moment på Fyrisskolans teknikprogram eller på olika skolors musikutbildningar. Skolförlagd undervisning i små grupper kan även bli aktuellt på andra skolor för handledning av elever med särskilda behov.

Förändringarna gäller endast de kommunala gymnasieskolorna och beslutades av utbildningsnämnden den 7 april i form av ett ordförandebeslut.

Läs ordförandebeslutet från 7 april (PDF, 2 MB)