Räddningstjänsten avråder från eldning i Uppsala län. Rekommendationen gäller tills vidare. Mer information om avrådan från eldning

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Provsvar visar att det var legionella på Vipängen

I fredags slog Vipängen larm om ett misstänkt fall av legionella på vårdboendet Vipängens korttidsboende. Provsvaren från Folkhälsomyndigheten visar att det fanns legionella i vårdboendets vatten. Redan i fredags vidtogs omfattande åtgärder i förebyggande syfte. Åtgärderna ska vara tillräckliga för att ha minimerat riskerna för spridning av smittan.

Vipängen vidtar nu ytterligare åtgärder för att inte fler vårdtagare och medarbetare ska bli sjuka. Rören ska få filter och kemiskt spolas med klor under en månads tid. Alla kranar ska få så kallade pallfilter och provtagning ska i fortsättningen göras varje termin. Fastighetsägaren kommer också genomföra en kemisk sanering av vattensystemet.

Legionella är en bakterie som kan orsaka två typer av sjukdomar, legionärsjuka och pontiacfeber. Bakterien finns naturligt i jord, sjöar och vattendrag och kan också spridas genom distributionsnät för vatten.

Redan i fredags beslutade Vipängen att vårdtagare inte skulle duscha utan tvätta sig på annat sätt och att spola rören med hetvatten, vilket gjorts dagligen sedan dess. Dessutom har alla kranar i fastigheten spolats dagligen. Information gick ut till anställda, berörda vårdtagare, anhöriga och allmänheten. Dessutom infördes intagningsstopp.

Verksamheten på Vipängen pågår efter åtgärderna utan några restriktioner.

Med anledning av det inträffade ska kommunen ta fram riktlinjer för hur man ska förebygga och hur man ska agera vid misstänkt eller bekräftad legionellasmitta.

Information om legionella finns på 1177 Vårdguidens webbplats .

För mer information

Marja Hedin, avdelningschef för förebyggande och jour i Uppsala kommun
Telefon: 018-727 65 98
E-post: marja.hedin@uppsala.se

Patrik Brodd, avdelningschef för enskilt vatten och avlopp, områdes- och hälsoskydd på miljöförvaltningen
Telefon: 018-727 43 48
E-post: patrik.brodd@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27