Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Personer med psykiska funktionsnedsättningar får hjälp att fullfölja studier

Inom ramen för kommunens satsning på sociala investeringar har kommunstyrelsen beviljat 4,31 miljoner kronor till projektet Supported Education. Det är en metod som ska stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar att avsluta sina studier och komma ut i arbete.

Med hjälp av Supported Education ska personer mellan 18 och 35 år med psykisk funktionsnedsättning få stöttning med att påbörja eller återvända till studier. Projektet startar våren 2017 och omfattar cirka 30 personer.

Deltagarna får via en studiecoach stöd och coachning. Det kan handla om stöd i ansökan till studier, motivation och vägledning, stöd till individanpassad studietakt och att samordna kontakter med utbildningsanordnare.

Kortsiktigt ska deltagarnas självkänsla, välmående och tillit till samhället stärkas. På lång sikt är syftet att stödja deltagarna till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Målsättningen är att 60 procent av deltagarna ska ha påbörjat eller avslutat studier efter två år.

– Detta är ofta väl fungerande personer som på grund av psykisk ohälsa har luckor i sin studiebakgrund. Om de får stöd i att avsluta sina studier har de stora möjligheter till arbete, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Utöver de personliga vinsterna för var och en beräknas satsningen leda till minskat behov av stödinsatser, såsom boendestöd, daglig verksamhet och försörjningsstöd. Men också vinster i form av skatteintäkter, och för samhället som helhet till exempel minskade kostnader för Försäkringskassan.

Sociala investeringar
Supported Education är det första projektet som beviljats medel inom ramen för Uppsala kommuns satsning på sociala investeringar. Tanken är att hitta nya arbetsmetoder som leder till att färre människor hamnar i sociala och ekonomiska problem. Genom att investera i människor skapas ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

– Det lönar sig socialt och mänskligt för invånarna, men också ekonomiskt för samhället eftersom kostsamma stödinsatser minskar. Målet är att med hjälp av tidiga och förebyggande insatser öka möjligheten till egen försörjning, säger Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd med ansvar för sociala investeringar.

Under 2016 har Uppsala kommun avsatt 15 miljoner kronor till satsningar inom sociala investeringar. Det är kommunstyrelsen som beslutar om vilka projekt som får ekonomiskt stöd.

Mer information

Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd
Telefon: 018-727 08 52

Monica Petersson, avdelningschef omsorgsförvaltningen
Telefon: 018-727 08 29
E-post: monica.petersson@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28