Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Överenskommelse om mark gör Uppsalapaketet möjligt

Uppsala kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Akademiska Hus har kommit överens om en lösning som möjliggör en varsam utveckling av Ultuna och ett område söder om Nåntuna de kommande 30 åren. Överenskommelsen, i form av ett intentionsavtal, omfattar byten och köp av mark för 167 miljoner kronor.

Åkermark

Uppsalapaketet bakgrund till överenskommelsen

Bakgrunden till överenskommelsen är Uppsalapaketet. Uppsalapaketet är ett avtal mellan kommunen, regionen och staten som bland annat omfattar bostadsutveckling och kollektivtrafik i Uppsalas södra stadsdelar. För att kunna förverkliga denna utveckling har Uppsala kommun, SLU och Akademiska Hus gemensamt tagit fram ett förslag där flera intressen balanseras. Det lägger också grunden för en långsiktigt hållbar utveckling av Ultuna.
Läs mer om Uppsalapaketet

Naturmiljön säkras samtidigt som området utvecklas

Uppsala kommun kommer att köpa mark som idag ägs av staten och förvaltas av SLU. Till största del omfattar köpet mark nordväst om SLU:s campus och ett område söder om Nåntuna öster om Fyrisån. Med denna lösning kan mer åkermark bevaras än i tidigare planer. Det säkrar också naturmiljön och SLU:s forskning samtidigt som delar av området kan utvecklas med bostäder och modern kollektivtrafik.

Planer för bostäder och verksamheter

I Ultunaområdet planeras för minst 4900 bostäder och flera verksamhetslokaler, bland annat för företagssatsningen Green Innovation Park. På den östra sidan av Fyrisån söder om Nåntuna planeras cirka 2300 nya bostäder. Överenskommelsen mellan kommunen och SLU omfattar även mark för friluftslivet och för en ny bro över Fyrisån för framtida kollektivtrafik och för gång- och cykeltrafik.
Läs om Green Innovation Park

Akademiska hus och SLU byter mark med varandra

Överenskommelsen innefattar även att Akademiska Hus och SLU till stor del byter mark med varandra. Det innebär kortfattat att SLU förvärvar fältet i södra Ultuna av Akademiska Hus. Samtidigt förvärvar Akademiska Hus mark omedelbart väster om centrala Ultuna samt ett mindre markområde i nordöstra Ultuna.

SLU bedömer att de behållit den mark de behöver för att bedriva undervisning och forskning idag. För att se över framtida behov behöver SLU även genomföra ett utvecklingsarbete för campus. Avsiktsförklaringen ska främja såväl Campus Ultunas framtid som Uppsalas framtid. Genom markbytet kan Akademiska Hus och SLU tillsammans skapa ett ännu mer sammanhållet campus, samtidigt som området vid Green Innovation Park kan få ökat inslag av samverkansmiljöer och näringslivsetableringar.

Beslut väntas under hösten 2020

Kommunstyrelsen och SLU:s styrelse har tagit beslut om att godkänna intentionsavtalet. Akademiska Hus styrelse måste också fatta beslut, vilket väntas ske under våren 2020. Överenskommelsen kommer därefter att behandlas av regeringen och ett formellt beslut väntas under hösten 2020.

Se kartor och läs pressmeddelandet om överenskommelsen