Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Ordningsvakter i centrala Uppsala har gett effekt

Ordningsvakterna har agerat i Uppsalas centrala delar och Gottsunda sedan år 2017. Nu har statistiken över åren 2018 och 2019 sammanställts och analyserats.

Ordningsvakterna är mycket uppskattade av Uppsalaborna. Nu kan vi också konstatera att deras arbete bidragit till ett tryggare Uppsala, säger Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Kommunen anlitar ordningsvakter som går runt i centrala Uppsala under eftermiddagar och kvällar. Deras uppgift är att öka tryggheten, i första hand genom att prata och ta kontakt med människor som verkar och rör sig i områdena. De har också befogenhet att ingripa i hotfulla situationer. Ordningsvakterna är ett komplement till polisen och arbetar i nära samarbete med kommunens ungdomsjour.

Läs mer om ordningsvakterna och var de arbetar på Uppsala kommuns webbplats

Antal händelser som krävt ordningsvakternas agerande

Det som redovisas i statistiken är de tillfällen då ordningsvakterna aktivt agerat för att avstyra brott och beteenden som skapar otrygghet. Det kan handla om att en ordningsvakt har hjälpt medborgare vid rån, hot, våld eller sexuella trakasserier. Avstyrt bråk mellan olika gäng eller avvisat personer som trakasserat personal i butiker eller restauranger.

Statistik över ordningsvakternas ingripanden visar att det för år 2018 handlade om 7 481 insatser medan antalet ingripanden under år 2019 var 5 621. Det vanligaste ingripandet är tillrättavisningar, vilket inträffade 2 209 gånger. Därefter följer kategorin "ungdomssamling" med 1 580 noteringar.

– Det handlar inte om att ungdomar inte får umgås i grupp, utan att tillrättavisa dem eller be dem dämpa sig när det behövs. Killar i grupp som beter sig högljutt kan skrämma andra utan att tänka på det själva, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S).

Omfattningen av området ordningsvakterna verkat inom har varierat över tid. Utöver dessa insatser har ordningsvakterna aktivt deltagit i samhällsgemenskapen och hjälpt till med stort som smått.