Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Nytt forum ska öka dialogen mellan kommun och religiösa samfund

Uppsala kommun har startat ett nytt forum för att öka samarbetet och dialogen med olika trossamfund i Uppsala. Syftet är att knyta kontakter, fördjupa samtalet och kunna göra gemensamma insatser för att värna de demokratiska värdena och förebygga social oro.

I dagens mångkulturella samhälle har församlingar och trossamfund en viktig uppgift att fylla, inte minst vid social oro eller när en kris eller katastrof har inträffat. Trossamfund kan vara en viktig resurs i det lokala arbetet att förebygga och hantera kriser.

När forumet samlades för ett möte i slutet av oktober deltog företrädare från Svenska kyrkan, Uppsala moské, Judiska föreningen, S:t Lars katolska församling, Korskyrkan, Uppsala Missionskyrka, Sveriges buddhistiska samarbetsråd, Uppsala Bahá í-samfund, samt Uppsala kommun. Forumet leds av Uppsala kommunfullmäktiges ordförande, Carl Lindberg (S). Vice ordförande är Magnus Åkerman (M).

Att delta i forumet innebär att leva upp till mänskliga rättigheter och värdegrunden om ett öppet och solidariskt Uppsala. Utgångspunkt för forumets arbete är FN:s konvention om mänskliga fri- och rättigheter. Fokus ska ligga på samexistens, samtal och dialog.

Vilka frågor som forumet fortsättningsvis kommer att behandla beror på vad som händer i samhället. I dialogen i forumet betonade samtliga en önskan om att främja en allmän förståelse för varandra, betydelsen av omsorg om barn och unga samt behovet av fredade lokaler.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu kommit igång i Uppsala med ett forum för interreligiös samverkan och ser att vi har mycket goda förutsättningar att kunna göra gemensamma insatser inom flera områden. Vi har också möjlighet att hämta erfarenheter från andra delar av landet, det finns många goda exempel på lokal interreligiös samverkan som framgångsrikt arbetar för ett socialt hållbart samhälle, säger forumets ordförande Carl Lindberg.

Uppsalas interreligiösa samverkansforum träffas igen den 23 januari 2018. Alla samfund som definieras som trossamfund av den statliga nämnden för statligt stöd (SST) har bjudits in för att delta.

För mer information

Carl Lindberg (S), ordförande för forumet
Telefon: 070-856 96 84

Gro Hansen, utvecklingsledare, avdelningen för social hållbarhet
Telefon: 070-924 29 64
E-post: gro.hansen@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-post: erik.boman@uppsala.se