Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Nya beslut för att utveckla Gottsundaområdet

Igår kväll beslutade plan- och byggnadsnämnden att inleda detaljplaneläggning av ett stort område kring Gottsunda centrum. Gottsunda förväntas vidareutvecklas till ett ännu mer betydelsefullt regionalt samhällsservice- och handelscentrum – en stadsnod och knutpunkt för kollektivtrafik i södra Uppsala med anläggningar för fritidsaktiviteter och idrott och kultur. Ambitionen är att det ska leda till fler besökare från resten av kommunen.

- Beslutet innebär att kommunen kan inleda planläggning av nya kvarter och förändrad struktur i Gottsundaområdet som motsvarar cirka hälften av den bebyggelse som anges i Planprogrammet från 2019. Detta möjliggör utbyggnad av cirka 2 650 nya bostäder, 35 000 kvadratmeter nya lokaler för handel och verksamheter, 530 nya förskoleplatser samt nya idrottsanläggningar, säger Ylva Stadell (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

- Gottsunda som stadsnod och knutpunkt för kollektivtrafik är central för en hållbar expansion i södra Uppsala. Vidareutvecklingen av Gottsunda kommer att bygga vidare på befintliga kvalitéer i nära samarbete med boende, verksamma samt offentliga och privata aktörer. Tillsammans ska vi bygga ett bättre och tryggare Gottsunda, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Planområdet enligt nämndens beslut delas upp i fyra detaljplaner, med uppskattade tidpunkter för antaganden mellan 2023-2027. Långsiktigt hållbar utveckling – ekologiskt, ekonomiskt och socialt – genomsyrar kommunens arbete i såväl Gottsunda som andra områden.

Sedan 2015 har kommunen genomfört ett betydande antal medborgardialoger och samråd i Gottsundaområdet, för att säkerställa medborgares möjligheter till inflytande, delaktighet och medskapande i lokalsamhällets utveckling. Detta arbete fortsätter under hösten 2020, inom ramen för de förutsättningar som den pågående pandemin tillåter.

För mer information