Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Ny marknad avlastar Uppsalas elnät

I januari öppnade en ny marknad för effektflexibilitet i Uppsala. Effektmarknaden ska underlätta för lokala aktörer att avlasta elnätet när effekttoppar uppstår. Det kan till exempel vara under kalla vinterdagar när många elanvändare behöver el samtidigt, bland annat för uppvärmning.

Gatubelysning och kraftledning

Ibland finns det inte nog kapacitet i stamnätet för el in till Uppsala för det behov som finns. Om Uppsala ska kunna fortsätta växa och vara en attraktiv kommun för nya näringslivssatsningar och samtidigt uppfylla ambitiösa klimatmål, behöver kapacitetsbristen lösas.

Att förstärka och bygga ut elnätet in till Uppsala är ett pågående arbete hos stamnätsägaren Svenska kraftnät. Med nuvarande lagstiftning och processer tar det dock lång tid, mellan 10 och 15 år. Uppsala kommun arbetar därför aktivt med flera åtgärder för att underlätta situationen på kort sikt. En åtgärd är att delta i EU-projektet CoordiNet, där den nya effektmarknaden ingår.

Den nya lokala marknaden för effektflexibilitet är en lösning för att utveckla och effektivisera det nuvarande energisystemet i Uppsala. Marknaden visar när elnätet riskerar att bli överbelastat och skickar en tydlig signal till elanvändare (som exempelvis Uppsalahem) att göra insatser som jämnar ut effektuttaget över dygnet. Det kan ske genom att dra ned på elanvändningen eller flytta den till en annan tidpunkt.

Uppsala kommuns roll i projektet är att engagera lokala aktörer att ansluta till marknaden. Kommunen planerar också att vara aggregator åt kommunens förvaltningar och de kommunala bolag som vill handla på effektmarknaden. Att vara aggregator betyder att kommunen kan samla upp flera små elanvändares resurser gemensamt och erbjuda dem på marknaden. Detta gör det möjligt också för mindre aktörer att delta.
Uppsala vill vara en föregångare och testa hur denna roll kan utvecklas. Dessutom vill kommunen kunna visa goda exempel från den egna organisationen, så att fler aktörer kan inspireras att delta i effektmarknaden.

Fakta om CoordiNet
CoordiNet är ett EU-finansierat innovationsprojekt som skapar lokala marknadslösningar för elsystem. Lösningarna testas i tre olika europeiska länder.
Om CoordiNet på Vattenfalls webbplats  

För mer information
Maria Thomtén, Processledare energiomställning, kommunledningskontoret
Telefon: 018-727 12 34
E-post: maria.thomten@uppsala.se