Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Ny ersättningsmodell ska ge fler med funktionsnedsättning arbete

Omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 22 februari om ett nytt ersättningssystem inom daglig verksamhet. Den nya ersättningsmodellen innehåller bland annat en bonus på 50 000 kronor till de utförare som får en person från daglig verksamhet att gå till ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Omsorgsnämndens förfrågningsunderlag för daglig verksamhet uppdateras varje år. I år har ett särskilt fokus varit att se över ersättningssystemet för att stimulera till att fler deltagare får vanliga jobb.

Det individuella behovet av stöd från personal i daglig verksamhet är indelat i sju nivåer. Ersättningen till utförare utgår från dessa nivåer. I de lägre nivåerna har till exempel utföraren inte samma behov av anpassade lokaler som i de högre nivåerna. I det nu beslutade förfrågningsunderlaget har ersättningen för de personer som behöver mest stöd ökat med två procent. Ersättningen för dem som behöver mindre stöd har sänkts, men den bonus som utföraren får om en person har fått och behållit ett arbete blir 50 000 kronor, en höjning med 20 000.

– Att ha ett arbete stärker individen och att ha kollegor skapar en värdefull gemenskap. Därför är jag glad och stolt att det var det rekordmånga som gick från daglig verksamhet till ett arbete under 2016. Det var 13 personer mot tidigare cirka två-fyra per år. Med denna rejäla höjning av bonusen vill vi se till att ännu fler får ett jobb att gå till, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Daglig verksamhet är en insats inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppsala kommun tillämpar lagen om valfrihetssystem inom daglig verksamhet. För närvarande finns tolv godkända utförare och sammanlagt cirka 100 olika sysselsättningsgrupper med varierat innehåll. I Uppsala kommun finns cirka 860 personer som beviljats daglig verksamhet enligt LSS.

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla 1 mars 2017.

Mer information

Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden
Telefon: 070-438 88 35
E-post: eva.christiernin@pol.uppsala.se

Monica Petersson, uppdragsstrateg på omsorgsförvaltningen
Telefon: 018-727 08 29
E-post: monica.petersson@uppsala.se

Presskontakt

Inga-Lena Andersson
Telefon: 018-727 13 71
E-post: inga-lena.andersson@uppsala.se