Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Nu upphör krisledningsnämnden

Uppsala kommuns krisledningsnämnd initierades, med anledning av coronapandemin, i mars 2020. Nu är pandemin i ett läge där krisledningsnämnden inte längre behövs. Därför fattades idag beslut om att upphöra med krisledningsnämnden.

Krisledningsnämnden har i ett krisläge rätt att fatta beslut som rör alla nämnder i kommunen. I huvudsak består krisledningsnämnden av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Mellan mars 2020 och maj 2021 har nämnden sammanträtt 13 gånger. Krisledningsnämnden har bland annat fattat beslut om att stänga flera kommunala parker under valborgshelgen 2021, för att minska risken för smittspridning.

Beslut har också fattats om att under pandemin sänka tillsynsavgiften för restauranger och parkeringsavgiften i centrum samt ta bort avgiften för ensamresor i färdtjänsten.

– Det har varit en tuff tid, som vi nu så sakteliga börjar ta oss ur. Genom krisledningsnämnden har vi kunnat fatta snabba beslut när det har behövts. Nu fortsätter arbetet i nämnderna och verksamheterna med att ge Uppsala en nystart efter pandemin, säger Erik Pelling (S), krisledningsnämndens ordförande.

I maj 2021 lade Sveriges regering fram en plan för avveckling av restriktionerna kopplade till coronapandemin. I juli aktiverades de första stegen i avvecklingen. Regeringen räknar med att under september kunna avveckla samtliga kvarvarande restriktioner. Mot den bakgrunden kan kommunens krisledningsnämnd nu upphöra.  

När krisledningsnämnden upphör återgår de verksamhetsområden nämnden övertagit till ordinarie nämnd och pågående ärenden ska överföras. Merparten av ärendena är genomförda och avslutade. Det finns ett mindre antal frågor som framöver behöver hanteras av andra nämnder.