Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Nu reviderar Uppsala kommun de lokala ordningsföreskrifterna

Uppsala kommuns lokala ordningsföreskrifter ses nu över och revideras. Förra gången en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna gjordes var 2013. Ordningslagen beskriver regler om allmän ordning som gäller i hela Sverige. De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Uppsala kommun ska upprätthållas.

Fyrverkerier

I det förslag som tagits fram och nu skickas ut på remiss föreslås bland annat:

  • Förtäring av alkohol på allmän plats
    Att utöver det område i centrala staden som sedan tidigare haft förbud mot alkoholförtäring föreslås nu förbudet även innefatta anläggningar för lek, idrott, järnvägsområde, skolgårdar, kyrkogårdar och begravningsplatser samt friluftsbad.
  • Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
    Att användning av pyrotekniska varor endast ska vara tillåtet under vissa tider på valborgsmässoafton och nyårsafton i hela kommunen - under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten. Dessutom föreslås att användning av pyrotekniska varor alltid ska vara förbjudet inom 100 meter från bostad och 200 meter från vårdinrättning samt inrättningar för djurhållning.
  • Elsparkcyklar och liknande mobilitetstjänster
    Att all uppställning av elsparkcyklar och liknande mobilitetstjänster ska kräva polismyndighetens tillstånd.

Utöver detta tar remissförslaget upp ett antal andra frågor som till exempel schaktning, grävning, ambulerande försäljning och hundar.

– Det ska vara tydligt vad som gäller i Uppsala. Vi behöver regler som är anpassade efter de problem vi ser idag. Nu ska det här förslaget diskuteras med bland annat polisen. Vi ser fram emot kloka inspel som kan göra våra lokala ordningsföreskrifter ännu bättre innan det klubbas av kommunfullmäktige, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Samhället utvecklas och växer - det innebär att ordningsföreskrifterna behöver uppdateras och anpassas för att upprätthålla ordning och säkerhet för kommunens invånare. Det handlar också om att värderingar förändras. Störningar från till exempel fyrverkerier eller gräv- och pålningsarbeten accepteras inte på samma sätt idag som för 25 år sedan när de första föreskrifterna antogs, säger kommunens säkerhetschef Anders Fridborg.

Bakgrund

I Sverige finns lagar som gäller exempelvis trafik, miljö, ordning och säkerhet. Uppsala kommun har liksom de flesta kommuner dessutom lokala regler, så kallade föreskrifter, som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet för kommunens invånare. Den som medvetet eller av annan anledning bryter mot reglerna kan polisanmälas och bli dömd att betala penningböter.

Ärendet behandlas i kommunstyrelsen i november och beslut väntas fattas av kommunfullmäktige i december.