Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Nio kommunala verksamheter blir hbtq-diplomerade

För första gången hbtq-diplomeras nu verksamheter i Uppsala kommun. Vid en ceremoni på Uppsala konstmuseum på måndag den 19 juni får sju öppna förskolor, Sävjabiblioteket och Nexus resurscentrum ta emot diplom som bevis för sitt arbete med hbtq-frågorna.

– Att hbtq-diplomera en verksamhet är ett sätt att säkerställa att alla bemöts utifrån sina egna förutsättningar, både inom verksamheten och för den som kommer i kontakt med den. När vi höjer alla medarbetares kompetens i hbtq-frågor innebär det både en bättre arbetsmiljö och ett bättre bemötande, säger kommunalråd Ilona Szatmari Waldau (V), som kommer att medverka vid diplomeringsceremonin.

2017 startade kommunen egna hbtq-utbildningar – både grund- och diplomeringsutbildningar. Uppsala kommuns hbtq-diplomering innebär att alla medarbetare inom en verksamhet får en längre utbildning och handledning i fyra steg. Utbildningen ger grundläggande kunskap inom hbtq, lagstiftning och normkritiska perspektiv, inklusive begrepp kopplade till kön, könsidentitet och sexuell läggning.

Kommunens diplomutbildning har tagits fram i samverkan med Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) och Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU).

För att bli diplomerad krävs, utöver utbildningen, att verksamheterna:

  • kan visa att de granskar arbetsplatsen och sin verksamhet ur ett normkritiskt perspektiv
  • dokumenterar rutiner
  • tar fram en aktivitetsplan för sitt hbtq-arbete
  • systematiskt utvärderar och följer upp arbetet för att hela tiden utvecklas och bli bättre.

En diplomering gäller i två år. Därefter krävs en ny ansökan där verksamheten kan visa att den fortsatt lever upp till kraven.

Den 19 juni 2017 kommer följande verksamheter att diplomeras:

  • Nexus resurscentrum. Nexus är en stödverksamhet för den som blir utsatt för hot eller våld i nära relationer.
  • Sävjabiblioteket
  • Kommunens sju öppna förskolor: Disponentvillans öppna förskola, Kristallens öppna förskola, Liljefors öppna förskola, Stenhagens öppna förskola, Sävja öppna förskola, Treklangens öppna förskola, Heidenstams öppna förskola

Media är varmt välkomna att närvara vid diplomeringsceremonin, se bifogat program. 

För mer information

Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd med ansvar för antidiskriminering och mänskliga rättigheter
Telefon: 018-727 13 38
E-postilona.szatmari-waldau@uppsala.se

Milena Kraft, utvecklingsledare, avdelningen för social hållbarhet, kommunledningskontoret
Telefon: 072-599 51 27
E-post: milena.kraft@uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-posterik.boman@uppsala.se