Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Nationella samordnaren för Agenda 2030, Gabriel Wikström, på besök i Uppsala

Demokrati och inflytande i förskolan, hållbarhetskrav i upphandling och nya stadsdelen Rosendal stod på schemat när den nationelle samordnaren för Agenda 2030 (FN:s globala utvecklingsmål) bjöds in på digitalt studiebesök till Uppsala.

Portärttbild på abriel Wikström framför en fond med färgglada rutor som presenterar målen i Agenda 2030
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Det är på lokal nivå som FN:s globala utvecklingsmål (Agenda 2030) till stor del genomförs. Det hållbarhetsarbete som genomförs av kommunen är direkt avgörande för att Sverige ska kunna bidra till de globala målen. Det gäller allt från delaktighet, trygghet och hälsa till likvärdig skola, miljö och klimat. Därför tog Uppsala kommun initiativ till att bjuda in den nationelle samordnaren för Agenda 2030, Gabriel Wikström, för att visa upp den kommunala vardagen och främja kommunstödjande arbete nationellt.

Bra exempel från Uppsala

– Det är viktigt för mig som samordnare att få en inblick i hur samhällsaktörer agerar och inkluderar Agenda 2030 i sin verksamhet och Uppsala kommun har många bra exempel som vi har fått ta del av. I min roll som nationell samordnare hoppas jag kunna hjälpa till att sprida dessa goda exempel och föra samman aktörer från olika delar av samhället till en dialog kring möjliga framtida vägar för ett hållbart samhälle, säger Gabriel Wikström.

Under dagen (12 oktober) har Gabriel Wikström fått höra presentationer om demokrati och inflytande i förskolan, hållbarhetskrav i upphandling och om hållbarhetsarbetet i nya stadsdelen Rosendal. Dessutom har Gabriel Wikström träffat kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling, biträdande stadsdirektör Ingela Hagström och hållbarhetschef Laura Hartman och samtalat om hållbarhet i styrning.

Inspirerad av inflytande i förskolan

– Ska vi nå 2030-målen behöver vi stå på tå när det gäller att tänka hållbart ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv. Det är inte mindre än en samhällsomvandling vi står inför och jag tycker att exemplen från idag visar på att Uppsala tagit detta helhetsgrepp på största allvar. Jag är särskilt inspirerad av deras metod att lyfta demokrati och inflytande i förskolan, säger Gabriel Wikström.

– Uppsala kommun ska vara en förebild i arbetet med att förverkliga Agenda 2030. För att vi ska nå dit krävs samverkan mellan stat och kommun. Därför var det väldigt givande att ha ett digitalt möte med den nationelle samordnaren för Agenda 2030 Gabriel Wikström, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.