Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Nåntunaskolan och Vattenlaboratoriet får Uppsalas kvalitetspris 2019

Uppsala kommuns kvalitetspris delades i dag ut till Nåntunaskolan och Vattenlaboratoriet. De båda verksamheterna får 50 000 kronor vardera för att fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra verksamheterna i linje med Uppsala kommuns kvalitetspolicy.

Kvalitetspriset har instiftats som en motiverande drivkraft för förbättringsarbete i kommunorganisationen och utgår från kommunens kvalitetspolicy. För att öka medvetenheten och viljan till utveckling får verksamheterna själva söka utnämningen.

– Det är fantastiskt kul att få dela ut priset till verksamheter med så välutvecklat kvalitetsarbete. Det gör att jag blir extra stolt över att få arbeta i vår organisation. Kvalitetspriset är ett sätt att uppmärksamma det goda utvecklingsarbete som sker inom Uppsalas kommunorganisation, säger Therese Fällman, ordförande i juryn för kvalitetspriset.

Motiveringar för kvalitetspriset 2019:

Nåntunaskolan:
Nåntunaskolan bedriver en utbildningsverksamhet av hög kvalitet och har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete med god analys av verksamheten. Skolan lär och förbättrar verksamheten utifrån uppföljning av resultat och genom att ta in erfarenheter från omvärlden. Resultaten är mycket goda och stabila över tid samt en logisk följd av redovisade arbetssätt och tydliga kunskapskrav.

Vattenlaboratoriet:
Vattenlaboratoriets arbete med uppföljning och förbättring av verksamheten präglas av hög systematik. Vattenlaboratoriet synliggör sina resultat och agerar för förbättringar. Verksamheten är certifierad och ackrediterad av SWEDAC (nationellt ackrediteringsorgan) vilket innebär att den lever upp till internationella standarder och regelverk. Resultaten är mycket goda och Vattenlaboratoriet har ombetts att medverka vid utveckling av ackrediteringsmetoder för andra laboratorier.

För mer information