Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Mål och budget 2023–2025: Fokus på ekonomin, jobben, klimatet och tryggheten

På kommunstyrelsens sammanträde idag 23 november behandlades styrets (S, MP och V:s) förslag till Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025. Kommunstyrelsen biföll förslaget och det skickas nu vidare till kommunfullmäktige för behandling den 12–13 december.

Mål och budget bild
Kommunstyrelsen behandlade idag styrets (S, MP och V:s) förslag till Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025. Budgeten fokuserar på ekonomin, jobben, klimatet och tryggheten. Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten i december.

I styrets förslag till mål och budget 2023–2025 inramas den politiska inriktningen för planperioden genom fyra gemensamma fokusmål. Fokusmålen ska kraftsamla hela kommunkoncernen för att göra de förflyttningar fokusmålen pekar ut och säkerställa det politiska genomslaget.

De fyra fokusmålen är:

  • Uppsala ska säkra en stark ekonomi och värna välfärden
  • Uppsala ska ha ett välmående näringsliv och skapa fler jobb
  • Uppsala ska leda klimatomställningen
  • Uppsala ska bli tryggare med jämlika livsvillkor

Fokusmålen förstärks med tidsbegränsade uppdrag, som kan gälla hela koncernen eller specifika nämnder eller styrelser. För att följa och analysera kommunkoncernens utveckling mot målbilden kopplas kommunövergripande indikatorer till varje fokusmål.

Mål och budgetprocessen

Mål och budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Styrets förslag till Mål och budget skickades ut till nämnder och bolag för yttrande och kvalitetssäkring under perioden 26 oktober till 7 november. Mål och budget beslutas i kommunfullmäktige 12–13 december och börjar gälla 1 januari 2023.

Här kan du läsa styrets och övriga partiers förslag till mål och budget för 2023 med plan för 2024–2025.