Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Nyhet

Laura Hartman ny hållbarhetschef i Uppsala kommun

Den 1 december tillträder Laura Hartman som Uppsala kommuns nya hållbarhetschef. Laura kommer närmast från Uppsala universitet och en fristående rådgivarroll men har en bred erfarenhet av att leda och utveckla organisationer inom offentlig sektor.

Laura Hartman, fotograf Karl Gabor

Laura Hartman, foto: Karl Gabor

– Jag är både stolt och glad över förtroendet och ser verkligen fram emot att dra igång arbetet tillsammans med alla medarbetare och kollegor. Hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 är kanske vår viktigaste framtidsfråga. Uppsala har höga ambitioner för sitt hållbarhetsarbete och det pågår en mycket spännande samhällsutveckling i kommunen. Därför känns det särskilt roligt att få leda hållbarhetsarbetet just här. Mitt mål är att Uppsalas invånare snart ska märka en skillnad, säger Laura Hartman.

Uppsala kommun har länge haft en hög ambition när det gäller ekologisk och social hållbarhet. Ingela Hagström, biträdande stadsdirektör, har ansvarat för rekryteringen av den nya hållbarhetschefen. Med rekryteringen av Laura Hartman höjs ambitionen ytterligare.

– Jag är väldigt glad över rekryteringen av Laura. Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare inte minst för oss som kommun och det är viktigt att hela tiden utvecklas och sträcka oss vidare. Många kommuner hör av sig till oss för att få råd och inspiration i hållbarhetsfrågor och det är vi givetvis glada över. Vi vill vara ett föredöme bland kommuner även framöver och för att säkerställa det har vi rekryterat Laura. Vi är övertygade om att hon är rätt person att leda och utveckla arbetet dit vi vill, säger Ingela Hagström.

Uppsala kommun blev 2018 utsedd till bästa klimatstad i världen och har dessutom fått flera andra utmärkelser inom både ekologisk och social hållbarhet. Laura Hartman ser detta som en stor tillgång men samtidigt ger det ingen anledning att slå sig till ro.

– Att bli utsedd till världens bästa klimatstad är oerhört stort. Det är självklart något att vara stolt över och det säger en del om de höga ambitionerna som finns i Uppsala. Men det viktiga nu är inte att se bakåt och klappa oss själva på axeln. Vi måste se framåt och utveckla och förändra kommunens arbete så att vi fortsätter att vara den kommun som driver utvecklingen i hållbarhetsfrågor.

Laura Hartman har sina rötter i Helsingfors i Finland men bor och verkar sedan lång tid tillbaka i Sverige. Hon är docent i nationalekonomi och under sina yrkesverksamma år har hon både som forskare och ledare arbetat med flera stora samhällsfrågor: arbetsmarknaden, välfärdssektorn, hälsa och utbildning för att nämna några. Hon har varit chef för analysavdelningen inom Försäkringskassan och i den rollen haft en central roll i att leda omformningen av hela myndighetens processer utifrån medborgarnas snarare än organisationens behov.

Idag arbetar hon som rådgivare, föreläsare och forskare och var fram till i mars i år ordförande för regeringens Tillitsdelegation med syfte att främja en mer tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor. Hon har även haft ledande positioner på bland annat Statskontoret och Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS).

Som hållbarhetschef kommer Laura att ha ett 30-tal medarbetare och hon kommer att ingå i kommunens koncernledning.

Med sin långa erfarenhet och breda kompetens är Laura Hartman eftertraktad på arbetsmarknaden men hennes beslut att arbeta för Uppsala kommun var inte svårt.

– Efter tre år som ordförande i Tillitsdelegationen tycker jag att kommuner är den mest spännande sektorn att arbeta i. Man kommer nära kommuninvånarna och kan göra konkret nytta i människors vardag. Och Uppsala kommun sticker ut, kommunen är inne i en väldigt spännande utvecklingsfas. Så för mig var valet inte särskilt svårt. Hållbarhetsavdelningen ska säkra att FN:s globala mål och de politiska ambitionerna får genomslag. Det gör vi genom att vara kunskapspartner för kommunens nämnder, förvaltningar och bolag så att allt arbete kan präglas av ett hållbarhetsperspektiv. Jag och mina medarbetare har en spännande resa framför oss att bygga upp Sveriges vassaste hållbarhetsavdelning, säger Laura Hartman.