Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Kommunen vässar arbetet mot diskriminering och rasism

Uppsala kommuns engagemang mot rasism och diskriminering ska stärkas och kommunen ska bli ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna. Kommunstyrelsen har därför beslutat att anta en treårig handlingsplan för ett samordnat och systematiskt arbete för att främja mänskliga rättigheter och förebygga och motverka diskriminering och rasism.

– Utvecklingen i dagens samhälle är komplex. Det finns ett starkt stöd för öppenhet och inkludering, men samtidigt vittnar många om ett mer polariserat och hätskt samhällsklimat där diskriminering och rasism visar sig allt tydligare. Därför är det är viktigare än någonsin att kommunen står upp för de mänskliga rättigheterna och ser till att de följs i praktiken, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

¬ Handlingsplanen innebär bland annat att kommunen ska utveckla och stärka samarbetet med civilsamhällets organisationer, höja kunskapen inom den egna organisationen genom breda utbildningsinsatser och motverka rasistiska tendenser och hatbrott genom ett stärkt förebyggande arbete. Kommunen ska även följa utvecklingen för olika grupper i samhället och hur situationen utvecklas över tid när det gäller diskriminering och rasism.

– Uppsala ska vara en öppen och inkluderande kommun. Vi måste motverka rasism och diskriminering både inom kommunen och i det omgivande samhället, säger Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd med ansvar för frågor som rör antidiskriminering och mänskliga rättigheter.

Ansöker om att anordna Mänskliga Rättighetsdagarna

Uppsala kommun kommer att lämna in en ansökan om vara värdstad för Mänskliga Rättighetsdagarna år 2019 eller 2020.

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Det är en årligen återkommande konferens som innefattar tre dagars program och har upp till 4000 deltagare. Huvudarrangör är Föreningen Ordfront i samverkan med Raoul Wallenberg Institutet, Svenska kyrkan och Fonden för mänskliga rättigheter.

– Som landets fjärde största kommun och en regional tillväxtkraft kan Uppsala kommun i och med arrangemanget utgöra en stark röst för värnandet av demokrati och mänskliga rättigheter, säger Ilona Szatmari Waldau (V).

För mer information

Gro Hansen, utvecklingsledare, kommunledingskontoret
Telefon: 018-727 59 23
E-post: gro.hansen@uppsala.se

Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd med ansvar för sociala frågor
Telefon: 018-727 08 52
E-post: ilona.szatmari-waldau@uppsala.se

Presskontakt

Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-post: erik.boman@uppsala.se