Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Kommunen upphandlar LSS-bostäder

Uppsala kommun kommer att upphandla driften av nitton LSS-boenden. På fem tidigare upphandlade boenden kommer kommunen bedriva verksamheten i egen regi. Det beslutade omsorgsnämnden vid sitt sammanträde 20 juni. Övergång av driften för berörda boenden sker oktober-november 2018.

Uppsala kommun har genomfört en genomlysning av boendeenheter inom LSS. För 21 tidigare upphandlade LSS-boenden löper avtalen ut oktober-november 2018. Beslutet om den fortsatta driften grundar sig dels på ekonomiska ställningstaganden och dels på en bedömning av boendenas standard.

– Vi väljer att driva vidare några boenden i egen regi, vi behöver åtgärda den fysiska tillgängligheten eftersom brister har förekommit och nu uppmärksammats. I all verksamhet ska vi ställa höga kvalitetskrav på såväl omsorgen av individen som den fysiska miljön, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Upphandlingen genomförs enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) med utvärderingsmodellen bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Bostad med särskild service är en av insatserna inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Mer information

Eva Christiernin, (S) ordförande, omsorgsnämnden
Telefon: 070-438 88 35
E-post: eva.christiernin@pol.uppsala.se

Petra Sundström, uppdragsstrateg, omsorgsförvaltningen
Telefon:
 018-727 50 09
E-post: petra.sundstrom@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig 
Telefon: 070-821 68 50