Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Pressmeddelande

Kommunen önskar ännu fler idéer från Gottsundaborna

Planprogrammet för Gottsundaområdet, där verksamheter och medborgare har bidragit med idéer och synpunkter, har nyligen beslutats av kommunstyrelsen. Nu inleds en mer konkret fas kring utveckling av Gottsunda centrum och närliggande områden till en stadsnod, samt ett nytt skolområde. Kommunen bjuder därför in till medborgardialog och workshop 10 juni.

- Nu när planprogrammet ska omsättas till konkret utveckling av centrum, stadsnod och skola behöver vi medborgarnas engagemang inför framtagandet av underlag till idékoncepttävlingen och skolområdesprojektet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala kommun har börjat undersöka möjligheten kring en potentiell försäljning av Gottsunda centrum genom en så kallad idékoncepttävling – om processen slutligen leder till att kommunen kommer överens med en seriös och långsiktigt trovärdig aktör. En aktör som förutom finansiella muskler även har en värdegrund kring hållbar utveckling som överensstämmer med hur Uppsala kommun ser på stadsbyggnads- och annan samhällsutveckling.

- Den 10 juni får medborgare möjligheter att bidra med idéer och synpunkter kring utvecklingen av stadsnoden Gottsunda när det gäller torg, mötesplatser, parker, gång- och cykelvägar samt nya gator. På så sätt skapar vi ett gediget underlag till idékoncepttävlingen. När det gäller det nya skolområdet är skolans roll som en samhällsbyggnad inom- och utomhus, i synnerhet efter skoltid, en viktig fråga, avslutar Erik Pelling.

 

Tid:

Måndag 10 juni 2019 kl. 18-20, Erik Pelling inleder

Plats:

Gottsunda centrum, Kulturpunkten, Valthornsvägen 7, Uppsala.

Läs mer om medborgardialogen i Gottsunda

 

För mer information